Menu

20 grudnia 2002

Stanowisko KK nr 70/02 ws. sytuacji w służbie zdrowia

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie stale pogarszającą się sytuacją w polskiej służbie zdrowia. Drastyczne obniżenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitali doprowadziło do ich zadłużenia, a w efekcie do bankructwa systemu opieki zdrowotnej oraz realnego zagrożenia życia i zdrowia obywateli.
Obecna, dramatyczna sytuacja pracowników służby zdrowia jest skutkiem świadomych działań koalicji rządzącej: zamrożenia składki na ubezpieczenia zdrowotne w roku 2001, rezygnacji z rozpoczętego procesu przekształceń sektorowych, pozbawienia samorządu terytorialnego faktycznego wpływu na zarządzanie i finansowanie placówek służby zdrowia, dla których jest on organem założycielskim.
Nierealizowanie gwarantowanych ustawowo podwyżek  płac, grożenie likwidacją szpitali i kolejnymi redukcjami zatrudnienia wywołuje poczucie zagrożenia w środowisku medycznym. Notoryczne stało się niewypłacanie należnych wynagrodzeń nawet przez kilka miesięcy, a rząd i pracodawcy – odpowiedzialni za dramat pozbawionych pracy i płacy pracowników – wzajemnie przerzucają na siebie odpowiedzialność. Rząd, zamiast podejmować konkretne działania naprawcze, całą uwagę poświęca likwidacji kas chorych, jako jedynej przyczyny wszystkich niedostatków służby zdrowia. Komisja Krajowa jest zdania, że propozycje ministra zdrowia zawarte w projekcie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia nie tylko nie likwidują problemów, lecz wręcz je pogłębiają.
Komisja Krajowa ostrzega, że kontynuowanie obecnej polityki może doprowadzić do kolejnych, uzasadnionych akcji protestacyjnych pracowników służby zdrowia, a także pacjentów, którym  zagraża utrata konstytucyjnego prawa do bezpłatnych usług medycznych.

Stanowisko KK nr 71/02 ws. zagrożeń dla Regionu Konińskiego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, popierając działania podjęte w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników w Regionie Konińskim przez Zarząd Regionu w Koninie, zwraca się do rządu RP o wycofanie się z zamiaru włączenia Zespołu Elektrowni PAK S.A., KWB „Konin” S.A., KWB „Adamów” S.A. do Południowego Koncernu Energetycznego S.A. opisanego w projekcie „Program Realizacji Polityki Własnościowej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego”.

UCHWAŁA KK nr 138/02 ws. powołania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w składzie:
1. Śniadek Janusz – Przewodniczący Komitetu
2. Langer Jerzy - Pełnomocnik Komitetu
3. Tomaszewska Ewa – Zastępca Pełnomocnika Komitetu
4. Adamski Dariusz
5. Antosiewicz Andrzej
6. Dośla Krzysztof
7. Hejman Marek
8. Jurek Mieczysław
9. Kielian Władysław
10. Kruszyński Zbigniew
11. Krzaklewski Marian
12. Maszkiewicz Zdzisław
13. Mozolewski Józef
14. Osiński Bogdan
15. Smagowicz Jacek
16. Szwed Stanisław
17. Tyrna Marcin

UCHWAŁA KK nr 139/02 ws. powołania rzecznika prasowego KK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” powołuje Dariusza Wasielewskiego na funkcję rzecznika prasowego Komisji.
Jednocześnie Komisja Krajowa anuluje uchwałę KK nr 590/97.

UCHWAŁA KK nr 140/02 ws. anulowania uchwały KK nr 7/2000

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” anuluje swoją uchwałę nr 7/2000 w sprawie powołania pełnomocnika KK wobec „TYSOL” Sp. z o.o.

UCHWAŁA KK nr 141/02 ws. terminu wykorzystania środków FWSZZ

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, postanawia w drodze wyjątku przedłużyć termin wykorzystania środków z Funduszu wspierania statutowych zadań Związku za rok 2002 do końca lutego 2003 r., a przygotowania rozliczeń do końca marca 2003 roku.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.