Menu

Stanowisko KK nr 5/19 ws. łamania praw pracowniczych i związkowych w sieciach handlowych

Komisja Krajowa  NSZZ „Solidarność”  wyraża głębokie zaniepokojenie antypracowniczymi i antyzwiązkowymi działaniami funkcjonujących w Polsce sieci handlowych, które uległy nasileniu po wejściu w życie Ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Najbardziej rażącym przykładem tego typu działań jest zwolnienie z pracy Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Sp. z o.o. W wielu sieciach handlowych dochodzi również do utrudniania działalności związkowej, zastraszania i dyskryminacji pracowników z powodu przynależności związkowej, jak również wymuszanie rezygnacji z członkostwa w NSZZ „Solidarność”.

            W związku z powyższym Komisja Krajowa  NSZZ „Solidarność” wnosi do Prezydium Komisji Krajowej o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii organizowania pracowników sektora handlu. Jednocześnie Komisja Krajowa  NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie pilnych działań zmierzających do wyeliminowania przypadków łamania praw pracowniczych i związkowych przez część pracodawców.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.