Menu

Uchwała KK nr 29/17 ws. zmiany uchwały KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały nr 6 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji
podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „na wniosek członków Związku składających wniosek za pośrednictwem prezydium zarządu regionu”;
  2. § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „na wniosek władzy jednostki organizacyjne Związku,
    o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lub członków Związku składających wniosek za pośrednictwem Prezydium Komisji Krajowej”;
  3. § 7 otrzymuje brzmienie: „zarząd regionu lub odpowiednio Komisja Krajowa ma obowiązek przesłać wniosek, o którym mowa w § 6, władzy jednostki organizacyjnej Związku, w stosunku do której uchwały lub decyzji zostało wszczęte postępowanie
    w sprawie stwierdzenia nieważności oraz powiadomić władzę tej jednostki, o terminie posiedzenia, na którym będzie podejmowana uchwała w tej sprawie

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.