Menu

Uchwała KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.

 

§ 1

1.     W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19  Statutu NSZZ „Solidarność”;

2)     delegatów na walne zebranie delegatów regionu;

3)     delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;

4)     wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7  i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyzakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

2.      W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz regionów;

2)     delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

3.     W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;

2)     władz regionalnych sekretariatów branżowych;

3)     delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;

4)      delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

4.     W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;

2)     delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego.

 

 

5.     W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

1)     władz krajowych sekretariatów branżowych;

2)     władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

6.     W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

 

§ 2

1.     Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa,
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.

2.     Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio,
z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.

3.     Dokładny termin sprawozdawczo – wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/2013.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.