Menu

Uchwała KK nr 36/15 ws. interpretacji § 59 ust. 1 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” działając na podstawie § 61 ust. 2 Statutu NSZZ
„Solidarność” dokonuje interpretacji postanowień § 59 ust. 1 punkt 2 Statutu NSZZ
„Solidarność”.

 

§ 1

1.     Zgodnie z treścią § 59 ust.1 punkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” posiedzenia władzy
stanowiącej zwołuje w tym trybie władza wykonawcza z własnej inicjatywy lub na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków władzy stanowiącej. Oznacza to, że warunkiem
formalnym zwołania przez władzę wykonawczą posiedzenia władzy stanowiącej jest
pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/5 członków tej władzy. Powyższy
wniosek, z chwilą doręczenia przewodniczącemu lub innemu członkowi władzy
wykonawczej, ma charakter wiążący i zobowiązuje władzę wykonawczą do zwołania
posiedzenia władzy stanowiącej w terminie zgodnym z § 59 ust. 2 Statutu.

 

2.     Złożenie podpisu przez osobę uprawnioną na wniosku, o którym mowa wyżej, jest
równoznaczne z wyrażeniem przez nią oświadczenia woli zwołania powyższego
posiedzenia a ewentualne wycofanie podpisu w terminie późniejszym jest bezskuteczne. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.