Menu

Uchwała KK nr 35/15 ws. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz...

ws. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencją MOP nr 87 oraz ustawą o związkach zawodowych

 

Działając na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji RP Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” reprezentowana, zgodnie z decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 119/11 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu NSZZ „Solidarność”, przez:

 

 1. Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz
 2. Bogdana Bisia – Zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

 

wnosi o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz. 1400) oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015, poz. 1628) w zakresie w jakim przyznają prawo do zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne z:

 

 1. art. 59 ust. 1 i wyrażoną tam zasadą negatywnej wolności związkowej, w związku
  z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i wyrażoną tam zasadą równości wobec prawa
  i zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym
 2. art. 59 ust.4 Konstytucji i wyrażoną tam zasadą ograniczania wolności zrzeszania się w związkach zawodowych wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez  wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, w związku z art. 2 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 z dnia 9 lipca 1948 r. dotyczącej wolności związkowej
  i ochrony praw związkowych (Dz.U. 1958 r., Nr 29, poz. 125, zał) i wyrażoną tam zasadą swobody przystępowania do związków zawodowych,
 3. art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 167 z późn. zm.) i wyrażonym tam nakazem równego traktowania związków zawodowych przez organy państwowe.

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” upoważnia Jakuba Szmita do reprezentowania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.