Menu

Dialog zakładowy

Najbardziej rozpowszechniona w Polsce forma dialogu dwustronnego prowadzona na poziomie przedsiębiorstwa między związkami zawodowymi i pracodawcą. Głównym instrumentem są negocjacje prowadzące do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP). Od kilku lat liczba rejestrowanych ZUZP jednak systematycznie spada, nie przekraczając 200 w skali rocznej.

W polskim porządku prawnym istnieje także możliwość prowadzenia rokowań zbiorowych  w celu zawierania na poziomie firmy innych porozumień o charakterze normatywnym,  takich jak: porozumienie w sprawie zwolnień grupowych, tzw. porozumienia zawieszające oraz porozumienia zawierane w toku sporu zbiorowego.

Szczególnego rodzaju formą dialogu na poziomie zakładowym  są pakiety socjalne, a więc porozumienia zawierane z jednej strony przez związki zawodowe, z drugiej - przez inwestora strategicznego, który zamierza nabyć akcje przedsiębiorstwa państwowego będącego w trakcie prywatyzacji. Ich prawny charakter jest wciąż przedmiotem dyskusji ze względu na rozbieżność pomiędzy częścią orzecznictwa Sądu Najwyższego a poglądami wyrażanymi w doktrynie prawa pracy.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.