Menu

3. Konstruktywny Dialog IV - wzmocnienie eksperckie NSZZ „Solidarność”

Od sierpnia bieżącego roku Komisja Krajowa rozpoczęła realizację projektu pt. ‘Konstruktywny dialog IV – wzmocnienie eksperckie NSZZ „Solidarność”.


Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksperckiego NSZZ „Solidarność” w zakresie prowadzenia dialogu społecznego w Radach Rynku Pracy (wcześniej Rady Zatrudnienia).

Adresatami projektu są członkowie Solidarności rekomendowani przez właściwą strukturę ponadzakładową do prac w ramach Rad Rynku Pracy. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i kompetencje z obszarów regionalnej polityki, integracji społecznej, systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia analizy makrootoczenia: ekonomicznego, demograficznego, społeczno-kulturowego, politycznego i prawnego.

Czas trwania projektu 01.08.2014 – 30.06.2015

Priorytet V  Dobre rządzenie

Działanie 5.5  Rozwój dialogu społecznego

Poddziałanie 5.5.2  Wzmocnienie dialogu społecznego

Numer umowy  Nr POKL.05.05.02-00-252/13
 

Więcej informacji na stronie projektu


Kontakt

Elżbieta Wielg - Kierownik Projektu, e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl.

Katarzyna Jażdżewska – asystentka; e-mail: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl

Agnieszka Rybczyńska – specjalista ds. szkoleń; e-mail: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl

Mirosława Kaniszewska - specjalista ds. promocji i upowszechniania projektu; e-mail: m.kaniszewska@solidarnosc.org.pl

                         
 
                               

Ostatnio zmienianypiątek, 09 września 2016 11:04
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.