Menu

1. Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych - projekt zakończony

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (LO) z początkiem 2013 roku rozpoczęła realizację projektu pt. „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” (nr umowy 2012/104528).

Prace w ramach projektu są współfinansowane ze środków Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny, w ramachNorweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W państwach demokratycznych układy zbiorowe pracy są podstawowym instrumentem kształtowania stosunków pracy, a ich przedmiotem są przede wszystkim zagadnienia płacowe. Spadek liczby rokowań zbiorowych w sprawie wynagrodzeń przyczynia się do wzrostu rozwarstwienia dochodowego w społeczeństwie. W Polsce wieloletnie zmagania z problemami transformacji nie tylko osłabiły potencjał partnerów społecznych, ale także obniżyły społeczne zaufanie wobec nich. W rezultacie doszło do niemal powszechnego zaniechania korzystania z możliwości kreowania warunków płacowych i pozapłacowych pracy w sposób elastyczny, w drodze dialogu autonomicznego. Obecnie w większości sektorów polskiej gospodarki istnieje ogromna potrzeba wzmocnienia i rozwoju rokowań zbiorowych w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie metod wsparcia rokowań zbiorowych w przedsiębiorstwach prywatnych -w szczególności z kapitałem zagranicznym -oraz wzmocnienie współpracy ponadnarodowej przedstawicieli w korporacjach ponadnarodowych.

W ramach działań projektowych przeprowadzono badanie jakości rokowań zbiorowych w przedsiębiorstwach w Polsce. Wyniki i wnioski z badań zostały zawarte w raporcie zatytułowanym „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”. Raport ten zamyka etap projektu poświęcony analizie barier i doświadczeń związanych z negocjowaniem układów zbiorowych pracy oraz porozumień w różnych branżach polskiej gospodarki.

Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO) w oparciu o swoje praktyczne doświadczenia opracowała publikację „Związki zawodowe i rokowania zbiorowe w Norwegii –przewodnik”. Publikacja ta zwięźlecharakteryzuje norweski system zbiorowych stosunków pracy oraz dostarcza wiedzę, w jaki sposób sprawnie funkcjonujące mechanizmy dialogu między pracą i kapitałem mogą przyczyniać się zarówno do wysokiego wzrostu gospodarczego, jak i do podnoszenia standardów pracy.

W oparciu o wyniki i wnioski z badań, a także doświadczenia norweskie, zespół ekspertów NSZZ „Solidarność” opracował program szkoleniowy z rokowań zbiorowych (wraz z komentarzem dla trenera oraz materiałami dla uczestnika), przeznaczony dla liderów dialogu autonomicznego. W ramach pilotażu programu zaplanowano przeszkolenie łącznie 7 grup uczestników (112 osób) –liderów dialogu autonomicznego -członków NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy w Polsce.Więcej informacji na temat projektu:

Kierownik Projektu: Agnieszka Rybczyńska, e-mail: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl
Asystentka Projektu: Katarzyna Jażdżewska, e-mail: k.jazdzewska@solidarnosc.org.pl
 

W dniu 7 października 2014r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Podczas konferencji zaprezentowano prezentację rezultatów projektu oraz dyskusję poświęconą wyzwaniom związanym z procesem rokowań zbiorowych w Polsce. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele partnera LO-Norway. 

„Pęknięcie między wschodem i zachodem Europy” – artykuł Krzysztofa Świątka; Tygodnik Solidarność nr 46 z 14 listopada 2014r.

W przeddzień Krajowego Zjazdu Delegatów w Bielsku-Białej polscy i norwescy związkowcy dyskutowali o „Roli związków zawodowych w państwach rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej”.

Zapraszamy do lektury artykułu, który przybliża tematy poruszane podczas konferencji.

W artykule są zawarte wypowiedzi uczestników konferencji, m.in.: Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”; Sławomira Adamczyka, szefa Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK NSZZ „Solidarność”; dr Krzysztofa Husa, prawnika Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”; Rudolfa Greca z NSZZ „Solidarność” w Philip Morris Polska; Bente Lovås z Norwegii, z fabryki czekolady Mondelez; Barbary Surdykowskiej, prawnika KK NSZZ „Solidarność”; Rafała Towalskiego z SGH; Gerarda Strońskiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Orlen Transport SA; Line Eldring z norweskiej fundacji FAFO; Jana Czarzastego z SGH.

W artykule możemy m.in. przeczytać, iż: „Kryzys gospodarczy ujawnił, że projekt Unii Europejskiej nie polega na budowaniu Europy socjalnej, tylko Europy konkurencyjnej. Ale nie konkurencyjnej solidarnie wobec świata zewnętrznego, tylko konkurującej wewnętrznie. Odpowiedzią związków zawodowych powinno być budowanie transgranicznej solidarności…..”
 

Program konferencji

17.07.2014r. Zapraszamy członków struktur ponadzakładowych do podnoszenia kompetencji w obszarze rokowań zbiorowych

Zapraszamy na szkolenie z rokowań zbiorowych przeznaczone dla liderów dialogu autonomicznego


 

Opracowania


Raport z badań rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych

wersja w języku polskim

wersja w języku angielskim

wersja w języku norweskim


Związki zawodowe i rokowania zbiorowe w Norwegii – przewodnik

wersja w języku polskim

wersja w języku angielskim


Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych.

wersja w języku polskim


Rokowania zbiorowe. Praktyczne aspekty, dobre praktyki

wersja w języku polskim


Raport z badań - zwięzłe podsumowanie

wersja w języku polskim

wersja w języku norweskim

 


 

                                                                           
                Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014,
                                                         w ramach Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny


 

Ostatnio zmienianypiątek, 09 września 2016 10:59
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.