Logo
Wydrukuj tę stronę

Rady Pracowników

Jednym z narzędzi dialogu między pracownikami a pracodawcami są rady pracowników. W radzie, pracownicy mają prawo: otrzymywać informacje dotyczące sytuacji pracodawcy, konsultować niektóre decyzje podejmowane przez pracodawcę czy w razie potrzeby korzystać z pomocy ekspertów.

Zgodnie z prawem rady pracowników mogą powstawać u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Członków rady pracowników wybierają pracownicy.

Do końca kwietnia pracownicy przedsiębiorstw, w których działają lub mogą działać rady pracowników mogą się zgłaszać do konsultantów ds. rad pracowników.

W 2010 roku obecne rady pracowników kończą swoje kadencje. Rady pracowników są ważnym elementem dialogu społecznego. Istotna jest również niezależność członków rad od pracodawców. Dlatego NSZZ "Solidarność" pomaga pracownikom w ich tworzeniu i przeprowadzaniu wyborów. Od lutego 2009 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej -  "Niezależna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej".

Adresatem są członkowie rad pracowników i przedstawiciele organizacji związkowych. Projekt objął 33 rady pracowników. w ramach projektu powołano  16 Wojewódzkich Konsultantów ds. Rad Pracowników. Z ich pomocy mogą korzystac wszyscy pracownicy. Każdy z 16-tu wojewódzkich konsultantów w w/w czasie przeprowadzi 192 godziny konsultacji drogą mailową, telefoniczną oraz osobiście. Obowiązkiem tych osób jest również upowszechnianie informacji na temat istnienia punktów konsultacyjnych. W większości powstały one w regionach, których siedziby umiejscowione są w stolicach województw.

Potrzebujesz pomocy związanej z wyborami do rady pracowników? Zgłoś się do konsultanta NSZZ "Solidarność":

Dlaczego warto się organizować?

Wybory

Ochrona prawna członków rad pracowników

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.