Menu

Skarga w sprawie nowego typu umowy cywilnoprawnej – umowa o pomocy przy zbiorach

SKARGĘ PRZYGOTOWAŁ:

Barbara Surdykowska

KRÓTKA INFORMACJA: 

1 sierpnia 2018 r. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła skargę do Komisji Europejskiej w związku z tym, że ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nowy typ umowy cywilnoprawnej – umowa o pomocy przy zbiorach, która to regulacja nie zawiera norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście działań podejmowanych przez pomocnika przy zbiorach. Regulacja zawarta jest w rozdziale 7a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wnioskodawca sygnalizuje poważne naruszenie obowiązku państwa członkowskiego dotyczącego przestrzegania Dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w celu wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Skarga została zarejestrowana jest pod numerem (CHAP(2018)02706).

Komisja Europejska (po konsultacji z polskim rządem) uznała, że art. 304 k.p. obejmuje rolnika nawiązującego umowę o pomocy przy zbiorach. Innymi słowy uznano, że rolnik jest „przedsiębiorcą” na potrzeby art. 304 k.p. a co z tym idzie spoczywają na nim, gdy zawiera umowę o pomocy przy zbiorach, obowiązki wskazane w art. 207 §2 k.p.

NSZZ „Solidarność” będzie prowadzić dalsze działania mające na celu kontrolę tego w jaki sposób obowiązki te są przez rolników realizowane.

DO POBRANIA:

Skarga do Komisji Europejskiej

Odpowiedź Komisji Europejskiej

Wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi KE 

Odpowiedź Komisji Europejskiej z dnia 1.02.2021

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.