Menu

2. Konstruktywny Dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

OD BUDŻETU PAŃSTWA WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy : UDA-POKL.05.05.02-00-243/13-00. Wielkość dofinansowania : 1 351 247,00 PLN, czas trwania: 01.09.2013-30.06.2015

 

Kierowniczka projektu : Elżbieta Wielg, koordynatorka pilotażu: Katarzyna Zimmer- Drabczyk, osoby odpowiedzialne za projekt po stronie prezydium KK : Bogdan Biś, Henryk Nakonieczny, Jerzy Wielgus

Poprzez realizację projektu chcemy zaangażować nasze struktury w proces opiniowania aktów prawnych (min. strategie, programy rządowe) a przede wszystkim w opiniowanie Ustawy Budżetowej oraz Ustaw Okołobudżetowych. Dotychczas przy opiniowaniu Budżetu na 2013 r uczestniczyło 9 z 50 naszych struktur. Szansa na zmianę tych dysproporcji jest powołanie Związkowego Instytutu Analiz i Edukacji, którego działalność w przyszłości przełoży się na wzrost kompetencji naszej organizacji. Projekt kierowany jest do  struktur, które nie miały możliwości wzmocnienia potencjału z wykorzystaniem środków z Poddziałania 5.5.2 (Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego).

  • Zostały opracowane cząstkowe ekspertyzy przez Ekspertów Zewnętrznych,
  • Zostały opracowane  przez Ekspertów Zewnętrznych opinie do Ustawy Budżetowej i Ustaw Okołobudżetowych w obszarach: Rynek Pracy, Polityka Rodzinna, Oświata
  • Do procesu opiniowania zaangażowano struktury regionalne i branżowe

Przygotowano całościową opinię do Ustawy Budżetowej z wykorzystaniem w/w opini

Decyzja Prezydium KK nr 216/2014 ws.opinii o projekcie Ustawy budżetowej na rok 2015.

Wspólne stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2015

Prowadzone są konsultacje przez Ekspertów Zewnętrznych.

Bilans Otwarcia z obszaru Rynek Pracy

Ekspertyza cząstkowa z obszaru Rynek Pracy

Opinia dotycząca płacy minimalnej

Opinia całościowa z obszaru Rynek Pracy dotyczaca projektu ustawy o zmianie niektórych ustwaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015

Bilans Otwarcia z obszaru Polityka Rodzinna

Ekspertyza cząstkowa z obszaru Polityka Rodzinna

Ekspertyza cząstkowa z obszaru Polityka Rodzinna (2)

Opinia całościowa z obszaru Polityka Rodzinna dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015

Bilans Otwarcia z obszaru Oświata

Ekspertyza cząstkowa z obszaru Oświata

images/files/Projekty EU/ekspertyza_czstkowa_2_L__Sprawka.pdf

Opinia całościowa z obaszru Oświata dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015          

Spotkanie prasowe dla obszaru Polityka Rodzinna, Oświata - 10.12.2014.

Podwyżki, które... irytują. "Solidarność" analizuje, dlaczego protestuje oświata

 

Spotkanie prasowe dla obszaru Rynek Pracy – 7.10.2014 Bielsko-Biała  

"S": rok 2015 będzie stracony dla gospodarki w kontekście rynku pracy

Wydano "ABC Ekonomii".

W dniu 16.06. br. w Toruniu odbyła sie konferencja kończąca projekt, w której uczestniczyło blisko 100 osób. Podczas konferencji eksperci zewnętrzni przedstawili rekomendacje dla Związku w trzech obszarach tematycznych: Rynek Pracy - Prof. nadzw, dr hab. Sławomir Jankiewicz,Polityka Rodzinna- dr Arkadiusz Durasiewicz, Oświata- Lech Sprawka

images/files/Projekty EU/Rynek_Pracy_-_rekomendacje_S_Jankiewicz.pptx

images/files/banery/Polityka_Rodzinna_rekomendacje_A_Durasiewicz.pptx

images/files/Projekty EU/Owiata_-_rekomendacje_L_Sprawka.pptx

images/files/banery/Polityka_Rodzinna_A_Durasiewicz.pptx

images/files/Projekty EU/Prezentacja_na_temat_realizacji_projektu_K_Zimmer-Drabczyk.pptx

Co jeszcze przed nami:

Kolejne konsultaje

  • Artykuły w prasie związkowej
  • Monitoring wydatków budżetowych w w/w obszarach

 

Adres biura: Dział Programów Europejskich Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Tel. 58 308 42 41

e-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl

Eksperci wewnętrzni:

Rynek Pracy : Sylwia Szczepańska

Polityka Rodzinna : Anna Waszczuk

Oświata : Marzena Podolska- Bojahr

 

 

 

 

 


Ostatnio zmienianypiątek, 09 września 2016 10:42
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.