Menu

3. Pracownicy delegowani

Międzynarodowy projekt pt.:Promocja współpracy międzynarodowej między zainteresowanymi stronami oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w celu wzmocnienia egzekwowania prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych”.

 

Obowiązujące prawodawstwo UE dotyczące pracowników delegowanych, tj. dyrektywa 96/71/WE i jej udoskonalona wersja 2014/67/UE, wciąż nie zapewniają pełnego i prawidłowego wykorzystania mechanizmu delegowania pracowników. Zapisy dyrektyw w sprawie egzekwowania nie przewidują takich możliwości i sposobów, aby związki zawodowe działały jako silny partner społeczny, zapewniając reprezentację pracowników w kwestiach dotyczących pracowników delegowanych.

Niska świadomość dotycząca kwestii delegowania - zarówno u pracowników, jak i w przedsiębiorstwach delegujących - połączona z brakiem wiedzy np. o zabezpieczeniach społecznych, które mogą otrzymać pracownicy w kraju przyjmującym, o porozumieniach zbiorowych obowiązujących w firmach przyjmujących itp. to jedne z największych problemów.

Od marca bieżącego roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” współrealizuje projekt we współpracy z dwunastoma organizacjami partnerskimi z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i przejrzystości informacji, poprzez połączenie siły właściwych władz publicznych i partnerów społecznych z 4 państw członkowskich, w celu poprawy wdrażania i stosowania dyrektywy 96/71 /UE i  dyrektywy w sprawie jej egzekwowania  nr 2014 /67/UE dotyczących delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług.

W trakcie realizacji projektu planuje się osiągnięcie:

1. Wzrostu wiedzy i zaangażowania partnerów społecznych: pracodawców i pracowników reprezentujących organizacje i Państwowe Inspekcje Pracy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski poprzez promowanie wspólnych działań komunikacyjnych oraz współpracę zainteresowanych stron z sektora prywatnego i publicznego działających w oparciu o delegowanie pracowników, a także wymiana informacji i najlepszych praktyk, dostarczanie do organów odpowiedzialnych na poziomie krajowym i unijnym sprawdzonych zaleceń dotyczących skutecznego wdrożenia dyrektywy w sprawie delegowania;

2. Wzmocnienie i rozwinięcie międzynarodowej sieci partnerskiej w sprawie poprawy informacji na temat dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

Zaprojektowane działania w ramach partnerstwa wpisują się w dalszy rozwój zaproponowanego modelu współpracy, w którym partnerzy społeczni i organy odpowiedzialne działają wspólnie w obszarze problemowym dotyczącym delegowania pracowników.

[VIDEO] Państwowa Inspekcja Pracy oraz partnerzy i eksperci o delegowaniu pracowników

Informacja o seminariach informacyjnych zrealizowanych w ramach projektu

Informacja o konsultacjach przeprowadzonych w ramach projektu

Raport końcowy dotyczacy konsultacji pracownikow delegowanych


Wydarzenia:

 

(7.02.2018 ) Pytania do Marianne Thyssen odpowiedzialnej w Komisji Europejskiej za sprawy zatrudnienia

(23.10.2017) O delegowaniu, podróży służbowej i transporcie międzynarodowym w Sali BHP

(20.10.2017) Związkowa grupa wyszehradzka za rewizją dyrektywy o pracownikach delegowanych

(18.09.2017) W Tygodniku Solidarność o pracownikach delegowanych

(23.08.2017) Odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie pakietu mobilności - transport

(6.06.2017) Komisja Europejska potwierdza delegowanie w transporcie

(31.05.2017) Konferencja prasowa w-ce Prezydenta Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič oraz członków Komisji Europejskiej Marianne Thyssen Violeta Bulc dotycząca pakietu mobilności

(27.04.2017) Delegowanie i uczciwe regulacje w transporcie

(26.04.2017) O pracownikach delegowanych w Tallinnie

(03.03.2017) Informacja po polsku i pisemny dokument dla delegowanego pracownika

(22.02.2017) IV European Labour Mobility Congress 7-8.11.2016 Kraków. Dyskusja z udziałem ekspertów: dr E. Podgórska-Rakiel, dr Bernaciak; S. Schwarz, R. Lisicki

(09.12.2016) Inicjatywa Mobilności Pracy o seminarium poświęconym pracownikom delegowanym

(06.12.2016) Kongres Mobilności Pracy w Krakowie

(05.12.2016) Chcemy uczciwych firm, dialogu i jasnych rozwiązań w zakresie delegowania pracowników

(28.11.2016) O pracownikach delegowanych w Rydze – II Międzynarodowa Konferencja

(14.11.2016) Z europarlamentarzystami o pracownikach delegowanych

(03.11.2016) Ogólnopolski informatyczny rejestr druków A1 – narzędzie ułatwiające pracę organowi rentowemu. Rozmowa z dr Markiem Benio

(14.10.2016) Stanowisko MRPiPS w sprawie podstawy składek za pracowników oddelegowanych

(29.09.2016) Ważna informacja dla pracowników delegowanych na stronie MRPiPS

(19.09.2016) Spotkanie członków grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. pracowników delegowanych

(8.09.2016) Spotkanie z Komisarz M. Thyssen – informacja tutaj i tutaj

 

 

 


 

Pismo wręczone Komisarz przez uczestników spotkania, 8 września 2016r.

(20.08.2016) „Debata” w TVP Info - rozmowa dotycząca równej płacy dla pracowników delegowanych, w tym także na temat narzucania zagranicznej płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek.

(15.06.2016) Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – harmonogram prac, uchwalona ustawa.

(01.06.2016) Obecnie w Polsce trwają prace nad Ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Tutaj projekty i opinie.

(21.05.2016) TVP Info: Debata Trójstronna; temat - wynagrodzenia Polaków pracujących za granicą. Gościem programu była m.in. dr Ewa Podgórska-Rakiel, ekspert KK NSZZ "Solidarność".

(21-22.04.2016) Międzynarodowa Konferencja w Parlamencie Litewskim, cel – porównanie praktyk i rozpowszechnianie prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych.

 

 

Kontakt:

Karol Nosal - Koordynator projektu, e-mail: k.nosal@solidarnosc.org.pl,

Projekt realizowany w partnerstwie z dwunastoma organizacjami wywodzącymi się z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Czas trwania projektu: 01.03.2016 – 31.12.2017

Numer Projektu: NR VS/2016/0024

Oryginalny tytuł projektu: “Promotion of transnational cooperation among stakeholders and dissemination of best practices to enhance the enforcement of the European legislation regarding posted workers and posting issues”.

 

                                                                                                             
                                             

 

 

 

                           

Ostatnio zmienianyśroda, 14 lutego 2018 14:24
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.