Menu

Pomoc dla stoczni jeszcze dłużej

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny rekomenduje Komisji Europejskiej przedłużenie obowiązywania w Unii Europejskiej dotychczasowych zasad udzielania pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego.

EKES na Sesji Plenarnej w dniu 13.07 przyjął w głosowaniu opinię pt.: ”Pomoc państwa dla przemysłu stoczniowego”. Jak mówi Marian Krzaklewski, przedstawiciel NSZZ "S" w EKES i sprawozdawca opinii, to istotny dokument ze względu na możliwość przedłużenia dotychczas obowiązujących zasad ramowych w zakresie udzielania pomocy państwa na m.in. restrukturyzację stoczni, tworzenie miejsc pracy, innowacje, badania i rozwój.

Komitet oprócz przedłużenia działania zasad ramowych, zaleca również Komisji Europejskiej unowocześnienie tych ram tak, aby dotyczyły one pomocy w produkcji np. urządzeń dla platform wiertniczych, infrastruktury na wybrzeżach, budowy statków zaawansowanych technologicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu. Zdaniem EKES, w tych dziedzinach europejskie stocznie mogą konkurować ze stoczniami Dalekiego Wschodu dotowanymi przez swoje państwa.

Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego obejmują reguły, którymi kieruje się Komisja, dokonując oceny pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego. Zasady ramowe dotyczące przemysłu stoczniowego weszły w życie w 2004 r. i początkowo miały obowiązywać przez trzy lata. Od tamtej pory Komisja dwukrotnie decydowała o przedłużeniu okresu obowiązywania zasad ramowych: w 2006 r. o dwa lata i w 2008 r. o kolejne trzy lata. Zasady ramowe dotyczące przemysłu stoczniowego obowiązują więc obecnie do 31 grudnia 2011 r. Ogólnym założeniem zasad ramowych jest umożliwienie przekazywania pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego na mocy horyzontalnych instrumentów pomocy państwa.

W sprawie przedłużenia obowiązywania zasad pomocy publicznej w UE, w Gdańsku odbyło się wysłuchanie publiczne. Zgromadzeni wówczas w historycznej Sali BHP przedstawiciele  europejskiego  sektora stoczniowego a wśród nich przedstawiciele trójmiejskich stoczni, związkowcy i armatorzy podkreślali potrzebę utrzymania europejskiego przemysłu stoczniowego. - Przyjęty przez EKES dokument jest zgodny z oczekiwaniami przemysłu stoczniowego. Problemem jest jednak stosowanie  tych zasad. Od 2004 r. czyli od początku funkcjonowania ram, ze strony Polski  nie było żadnego wniosku  w sprawie  pomocy publicznej dla sektora stoczniowego na podstawie przepisów obowiązujących w UE. Gdyby nie opieszałość  polskich władz jak również przedsiębiorców, którzy powinni  występować o tego typu pomoc sytuacja polskich stoczni mogłaby wyglądać inaczej - mówi Marian Krzaklewski. Dlatego Komitet w swojej opinii apeluje do państw członkowskich i administracji UE o zwrócenie szczególnej uwagi na politykę informacyjną dotyczącą możliwości i warunków korzystania z narzędzi pomocy publicznej przewidzianych w zasadach ramowych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest organem konsultacyjnym UE, który tworzą przedstawiciele różnych podmiotów społeczno-gospodarczych, np. pracodawców, związków zawodowych, organizacji rolniczych i rzemieślniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, konsumentów, praw człowieka i kulturą. Łącznie liczy 344 członków. Polskę reprezentuje 21 osób.

Dział Informacji KK

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.