Logo
Wydrukuj tę stronę

Młodym w UE nie jest lekko

Komunikat Komisji Europejskiej  „Młodzież w drodze”, plan działania EKZZ zaprezentowany przez  Bernadette Segol oraz kwestie związane z nadchodzącymi wyborami to główne tematy posiedzenia Komitetu Młodych EKZZ , które 14 czerwca odbyło się w Brukseli.

Strategie Komisji Europejskiej dotyczące młodzieży przedstawiła Christiane Westphal, koordynator  Polityki ds. Młodzieży,  Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej.  Młodzież stanowi grupę, w którą kryzys uderzył najbardziej. Bezrobocie wśród młodych przekracza 40% w Hiszpanii, w Estonii przed kryzysem wynosiło ok. 7% obecnie zaś 27%.  Najniższe bezrobocie odnotowuje się w Niemczech, Holandii i Austrii, gdzie wynosi prawie 10%. Średnia  dla UE 27 to ok. 20%. Bezrobocie w Polsce w grupie wiekowej 15-24 wynosi niemalże 25%.

  Zagrożenie dla godnego życia młodych pracowników stanowi nie tylko wysokie i stale rosnące bezrobocie, ale także spadek aktywności na rynku pracy czy rosnące długotrwałe pozostawanie bez pracy. Przedstawicielka Komisji Europejskiej przestrzegała także przed pułapką elastyczności zatrudnienia  bez stosownej ochrony, która skutkować może postępująca segmentacją na rynku pracy młodzieży. Dowód na to stanowi obecna sytuacja na rynku pracy.

Działania KE w ramach poprawy sytuacji młodych obywateli UE koncentrują się na trzech kluczowych obszarach: poprawy  systemów kształcenia: uczenia się przez całe życie, kształcenia wyższego i zawodowego oraz lepsze dostosowanie tych systemów do potrzeb rynku pracy, ułatwiania mobilność młodzieży dla celów edukacyjnych oraz na rynku pracy oraz utworzenia ramowej polityki, ukierunkowanej na poprawę zatrudnienia młodzieży.

Kwestie związane z zatrudnieniem  i rozwojem młodzieży będą przedmiotem działań podejmowanych w ramach Polskiej Prezydencji w UE.  Szczegółowe informacje na ten temat, jak również informacje dotyczące sytuacji młodzieży na rynku pracy, komentarze do komunikatów UE oraz zagrożeń dla ruchu związkowego wynikających z pogarszającej się sytuacji młodzieży opublikowane zostaną w lipcu.

Strona Komisji Europejskiej poświęcona strategiom KE dotyczącym młodzieży: http://ec.europa.eu/youthonthemove/.


Joanna Szymonek, Biuro Zagraniczne KK

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.