Menu

Guy Ryder odchodzi z funkcji Dyrektora Generalnego MOP

Guy Ryder odchodzi z funkcji Dyrektora Generalnego MOP fot. ILO

30 września 2022 r. Guy Ryder zakończył swoją kadencję na stanowisku Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, którą miał okazję pełnić aż 10 lat. Został wybrany dwukrotnie na pięcioletnią kadencję – w maju 2012 roku oraz ponownie w 2017. Jego następcą został Gilbert F. Houngbo, który rozpoczął pełnienie swoich funkcji 1. października bieżącego roku.

Podczas trwania kadencji Rydera można było zaobserwować wiele działań zmierzających do ochrony praw wszystkich pracowników oraz ogromne zaangażowanie w te kwestie. Na pewno niebagatelne znaczenie miał tutaj fakt, że zanim został dyrektorem generalnym MOP Guy Ryder był aktywnym liderem ruchu związkowego jako sekretarz generalny MKZZ, a przedtem również MKWZZ. Za jego kadencji w MOP między innymi:

  • przyjęto serię zaleceń dążących do rozwiązania problemu pracy przymusowej, zwiększenia ochrony najbiedniejszych pracowników na świecie w gospodarce nieformalnej oraz odnowy świata pracy w krajach odbudowujących się po wojnie i katastrofach naturalnych,
  • w 2015 roku dzięki kampanii MOP Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8 dotyczący godnej pracy dla wszystkich,
  • w 2019 roku przyjęto pierwszą międzynarodową Konwencję o przemocy i molestowaniu (nr 190),
  • w 2020 roku Konwencja MOP dotycząca najgorszych form pracy dzieci z 1999 roku (nr 182) stała się pierwszą konwencją powszechnie ratyfikowaną przez wszystkie 187 państw członkowskich MOP.

Ryder podejmował również działania w celach zmaksymalizowania walki MOP ze zmianami klimatu oraz na rzecz skoncentrowanego na człowieku wychodzenia z kryzysu COVID-19, a podczas ostatniej konferencji pracy z jego udziałem podjęto historyczną decyzję o dodaniu kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy do tzw. praw podstawowych w pracy. Kadencję Rydera można uznać za bardzo efektywną i ważną dla MOP. Przez ostatnią dekadę podjęto wiele wiążących decyzji zdecydowanie zmieniających świat pracy na lepsze, bowiem przyczyniły się one do poprawy warunków pracy i zwiększenia praw pracowników, a to od samego początku był najważniejszy cel Międzynarodowej Organizacji Pracy.

ik, kb

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.