Menu

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wzywa do pilnego zwołania Europejskiego Szczytu Społecznego

fot. euractiv.com fot. euractiv.com

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ, wzywa ministrów pracy i spraw socjalnych państw członkowskich UE do pilnego zwołania Europejskiego Szczytu Społecznego, którego przedmiotem byłyby konsekwencje społeczne i gospodarcze rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę jest głównym tematem czeskiej prezydencji w Radzie UE, zarówno pod względem zapewnienia wsparcia humanitarnego dla tego kraju, jak i forsowania przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE. Czechy, wraz z Polską i krajami bałtyckimi, od początku wojny były jednymi z najsilniejszych promotorów kandydatury Ukrainy i zadeklarowały, że zamierzają wykorzystać prezydencję do pracy na rzecz osiągnięcia konsensusu w tej sprawie.

Prezydencja będzie też wspierać "dalsze wykorzystanie instrumentów UE w zakresie dostaw broni na Ukrainę". Podczas prezentacji priorytetów prezydencji premier Czech Petr Fiala powiedział: To, co musimy zrobić, aby zakończyć wojnę, jest jasne. Wywrzeć presję na Rosję, utrzymać jedność europejską, nadal wspierać Ukrainę i starać się, aby agresywne plany Władimira Putina nie powiodły się. Fiala podkreślił również potrzebę solidarności w całym bloku, aby poradzić sobie z napływem ukraińskich uchodźców.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych podkreśla konsekwencje obecnej sytuacji dla całego świata pracy w Europie wskazując na takie elementy jak: inflacja, spadek siły nabywczej wynagrodzeń, potencjalny kryzys żywnościowy czy ryzyko recesji. Kluczowe aby w działaniach mających zapobiec nadciagającym wyzwaniom byli w pełni zaangażowani partnerzy społeczni.

Poniżej robocze tłumaczenie listu Sekretarza Generalnego EKZZ do ministrów pracy i spraw socjalnych państw członkowskich UE

Bruksela, 13 lipca 2022 r.

Szanowni Ministrowie Pracy i Spraw Społecznych, 

Kontaktujemy się z Wami w sprawie społecznych i gospodarczych konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jest sprawą pilną, aby UE podjęła działania w celu poradzenia sobie z gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami wojny i związanych z nią sankcji, zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost inflacji i cen energii, kryzys żywnościowy, ryzyko recesji i bezrobocia, przerwanie łańcuchów dostaw, spadek siły nabywczej pracowników, osuwanie się w ubóstwo milionów ludzi w Europie.

Z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie Prezydencji Czeskiej do zorganizowania Europejskiego Szczytu Społecznego (European Social Summit), po którym odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Europejski Szczyt Społeczny powinien odbyć się jak najszybciej, aby na najwyższym szczeblu przeprowadzić dyskusję na temat sytuacji społecznej i gospodarczej. Oczekujemy, że partnerzy społeczni będą w pełni zaangażowani w ten szczyt.

Szczyt społeczny powinien zająć się wyżej wymienionymi kwestiami, a po nim powinno nastąpić szybkie wdrożenie niezbędnych środków. 

EKZZ z zadowoleniem przyjęła ważną rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski 19 maja 2022 r. w sprawie społecznych i gospodarczych konsekwencji wojny rosyjskiej na Ukrainie dla UE.

Dla EKZZ ważne jest, aby instytucje europejskie zgodziły się na pilne wdrożenie środków, aby:

- Zajęcie się kryzysem płacowym w Europie, poprzez nacisk na wzrost płac i pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE;

- Zapewnić wsparcie dla osób pracujących, w tym przepisy mające na celu złagodzenie kryzysu cen energii, środki na rzecz wspierania dochodów, walkę z ubóstwem i wzmocnienie ochrony socjalnej w ramach realizacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych;

- Zapewnienie kontynuacji programu SURE i rozszerzenie jego zakresu w celu zwalczania społecznych skutków wojny i wspierania procesów sprawiedliwej transformacji;

- Wzmocnienie strategicznej autonomii UE, z silnym naciskiem na sprawiedliwość społeczną i tworzenie miejsc pracy. 

Ogromne znaczenie ma również kontynuacja reformy zarządzania gospodarczego w celu powstrzymania działań oszczędnościowych (austerity) i zbudowania bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego dla dobrobytu ludzi, w tym stabilizacji Next generation EU jako stałego narzędzia inwestycji wraz ze wspólnymi zasobami własnymi dla UE, progresywnego opodatkowania i walki z unikaniem podatków i oszustwami.

Wzywamy instytucje europejskie do pilnego wdrożenia wyżej wymienionych środków oraz do jak najszybszego zorganizowania Europejskiego Szczytu Społecznego.

Czekamy na Państwa opinie,

Bardzo dziękujemy za współpracę i za zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku,

Luca Visentini,

Sekretarz Generalny EKZZ

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.