Menu

Spotkanie Grupy Pracowniczej Międzynarodowej Konferencji Pracy

Spotkanie  Grupy Pracowniczej  Międzynarodowej Konferencji Pracy fot. screen video

W dniu dzisiejszym w godzinach rannych odbyło się posiedzenie Grupy Pracowniczej Międzynarodowej Konferencji Pracy. Spotkania grupy poświęcone są omówieniu przebiegu prac w poszczególnych komitetach pracujących w ramach realizacji celów Konferencji.

Catelene Passchier, Przewodnicząca Grupy Pracowniczej poinformowała, iż w Komitecie do Spraw Ogólnych (General Affairs Committee) zakończyła się praca nad pierwszym punktem obrad Komitetu, stanowiącym siódmy punkt programu Międzynarodowej Konferencji Pracy a dotyczącym zaliczenia kwestii bhp do praw fundamentalnych poprzez wprowadzenie poprawki do paragrafu 2 Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1998 r. dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

Do instrumentów praw podstawowych w zakresie bhp zostaną zaliczone Konwencja Nr 155 MOP dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy oraz Konwencja Nr 187 MOP dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Rezolucja w tej sprawie zostanie przyjęta na Posiedzeniu Plenarnym w dniu 10 czerwca br.

Gościem posiedzenia Grupy Pracowniczej po raz ostatni był Guy Ryder, Dyrektor Generalny MOP. Od października 2022 r. funkcję tę obejmie Gilbert F. Houngbo, pierwszy Afrykanin na tym stanowisku. Będzie ją sprawował przez 5 lat.

Guy Ryder funkcję Dyrektora Generalnego pełnił od 2012 r. W roku 2016 został ponownie wybrany na pięcioletnią kadencję, która upływa z końcem września br.

Przez ostatnie 10 lat tradycją stało się, iż Guy Rider przychodził na spotkanie Grupy Pracowniczej by pozdrowić związkowych uczestników Międzynarodowej Konferencji Pracy. Jak powiedział w swoim wystąpieniu, był to dla niego ważny element tradycji. Zaznaczył, iż niezwykle istotne jest, że delegacje rządów, pracodawców i pracowników mogą znowu spotkać się osobiście w Genewie. Cokolwiek mówi się o pracy zdalnej i przyszłych formach pracy, oczywiste jest, iż podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy niezbędne są bezpośrednie kontakty i interakcje między przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników. W jego przekonaniu jeśli stracimy te bezpośrednie kontakty to utracimy istotę Międzynarodowej Konferencji Pracy. Ze względu na koniec sprawowania mandatu była to jego ostatnia możliwość osobistego pozdrowienia przedstawicieli pracowników, stąd szczególne wzruszenie.

Odnosząc się do przebiegu Konferencji Guy Ryder wskazał, iż sprawy mają się pomyślnie. Szczególnie satysfakcjonujący jest wynik prac Komitetu do Spraw Ogólnych. Włączenie kwestii bhp do ogólnych zasad fundamentalnych jest tym, na czym MOP będzie mogła w przyszłości opierać swoje działania i prace. I nie chodzi tylko o pandemię, która kwestie bezpieczeństwa w pracy wysunęła na pierwszy plan, ale o dotychczasowe, trochę lekceważące podejście MOP do tych spraw. Dyrektor Generalny przyznał, że to co powinno być koniecznością nie stało się priorytetem organizacji. Mimo podjętych działań rocznie 3 miliony osób traci życie z powodu pracy, którą wykonują lub wykonywali. Dzięki decyzji Komitetu ds. Ogólnych jest nadzieja, że ta liczba będzie się zmniejszać. Oprócz podziękowań dla tych, którzy przyczynili się do tego osiągniecia padły też gorzkie słowa. Z informacji o pracach komitetów wynika, iż niektóre rządy nie angażują się w pracę tak jak powinny. Nawet jeśli nie zgadzają się z pracownikami, konieczne jest, aby były obecne i aktywne.

Następnie Guy Ryder w osobistym wystąpieniu zwrócił się do zgromadzonych na sali przedstawicieli pracowników. „Kilka osobistych refleksji i komentarzy z okazji ostatniego spotkania z Wami w tej sali. Odejście z MOP nie jest tak trudne jak niektórym mogłoby się wydawać. Nie jestem specjalnie nastawiony nostalgicznie. Wszystko ma swój czas. Teraz nadeszła pora, abym odszedł. Ale cieszę się, że mogę osobiście pożegnać się na tej sali. Z wielu powodów. Niektóre są osobiste, a inne instytucjonalne.

Mój pierwszy kontakt z MOP miał miejsce właśnie na tej sali, w której obradowała Grupa Pracownicza, a ja byłem członkiem brytyjskiej TUC (Trade Union Congress). Był to rok 1982 r. Nie do końca wiedziałem co się dzieje. Zabrało mi kilka lat by zorientować się jak to działa. Ale było to niezwykłe doświadczenie. W tej grupie, z ludźmi takimi jak Wy i Waszymi poprzednikami zacząłem pracę z MOP. To tu najwięcej się nauczyłem, właśnie w Grupie Pracowniczej. Tu miały miejsce moje najważniejsze wystąpienia, tu spotkałem ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłem na lata, tu nawiązały się więzi, które później utrzymywałem w trudnych chwilach. Mam wiele osobistych wspomnień związanych z tą salą. I wiele powodów do wdzięczności wobec kolegów, z którymi tu zasiadałem w tych latach.

A powody instytucjonalne, dla których nie jest tak żal odchodzić? Te są ważniejsze. Bez Was, bez pracowników, MOP nie byłaby MOP-em. Jest to literalnie zapisane. Gdyby nie było związków zawodowych MOP nie zostałaby utworzona. Bo to związki zawodowe doprowadziły do utworzenia MOP. To związki zawodowe sprawiły, że MOP funkcjonuje. MOP nie działałaby w jakikolwiek znaczący sposób, gdyby nie było w niej pracowników. I mimo tego co możemy czasem usłyszeć na tej Konferencji lub w innych miejscach, MOP istnieje dla pracowników. Nie musicie mi wierzyć. Przeczytajcie Konstytucję MOP. Jest to organizacja utworzona na rzecz pracowników, aby chronić i promować ich prawa i interesy. Reszta jest przypadkowa, nieistotna. Reszta jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. To jest Wasza organizacja. Potrzebujemy trójstronności, potrzebujemy aktywnego udziału pracodawców i rządów. MOP należy również do nich, ale jest to organizacja działająca na rzecz pracowników. I nigdy nie traćmy tego z oczu. Chociaż pojawiają się przeszkody czy alternatywne narracje. Mówiąc to, mam świadomość, iż wielu z Was w swoich krajach stoi w obliczu głębokiego kryzysu, kryzysu o różnym charakterze, w zależności od kraju. Wszyscy przeżyliśmy traumę, czasem osobistą, rodzinną lub zbiorową, związaną z pandemią COVID-19. Ta pandemia się jeszcze nie skończyła. Zanim z niej wyjdziemy, mamy jeszcze do pokonania potrójny kryzys spowodowany konfliktami na świecie, kryzys żywnościowy, energetyczny i finansowy. Obawiam się, i mówię to bez satysfakcji, że nadchodzące lata będą trudne dla związków zawodowych i ludzi, których reprezentujecie. Wierzę, że MOP musi być częścią odpowiedzi na rozwijające się kryzysy.

Dla niektórych kryzysem jest po prostu kryzys praw, represji, odmawiania innym ich praw. Tutaj mam szczególną myśl, i jest ona symboliczna dla znaczenia MOP, dla tych kolegów, którzy nie mogą przyjechać do Genewy, ponieważ są przetrzymywani, pozbawieni swoich podstawowych praw przez rządy, które nie widzą miejsca dla związków zawodowych, mam szczególną myśl dla naszych kolegów z Białorusi. Podejmuję wszelkie możliwe wysiłki wobec władz Białorusi, aby doprowadzić do ich uwolnienia. MOP jest miejscem, gdzie prawa ludzi pracy stanowią podstawowy element sprawiedliwości społecznej. Muszą one dla nas zawsze być na pierwszym miejscu.

To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie mnie podczas tego intensywnego spotkania. Dziękuję za Waszą przyjaźń. Dziękuję za to, że pozwalacie mi wykonywać pracę, którą wykonywałem przez lata, pełniąc różne funkcje. To wszystko jest Waszą zasługą, Waszych poprzedników i ludzi, których reprezentujecie. Nie mam złudzeń, ludzie przychodzą i odchodzą. Ta organizacja działa od wieku i mam nadzieję, że będzie działała przez następny wiek. Liczą się zasady, sprawiedliwość społeczna, których przyszliście tu bronić. Dlatego chciałbym życzyć Wam powodzenia w nadchodzących latach. Nie sądzę, aby były one łatwe, ale nie oczekuje się łatwego życia, wstępując do związków zawodowych i reprezentując ludzi pracy. Powodzenia, a ja będę z oddali życzliwie śledził Wasze działania. Bardzo Wam dziękuję!”

 

ek, kb

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.