Menu

Represje wobec niezależnych związków zawodowych na Białorusi

Dowiedzieliśmy się, że białoruskie KGB uznało jedną z czterech organizacji członkowskich BKDP za „formację ekstremistyczną”.

Począwszy od 11.04.2022 r., za członkostwo w nim grozi kara od 3 do 7 lat pozbawienia wolności. W dniu 11.04.2022 r. została opublikowana zaktualizowana lista formacji ekstremistycznych na Białorusi. Decyzją KGB z 7.04.2022 r. na zaktualizowanej liście znalazł się „Białoruski Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Radioelektronicznego” (REP).
 
Cytat z dokumentu opublikowanego przez białoruskie MSW mówi: „Grupa obywateli spośród konsultanta, pełniącego obowiązki przewodniczącego, członków związku zawodowego, a także innych funkcjonariuszy Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Radioelektronicznego prowadzi działalność ekstremistyczną”.
 
W reakcji na te działania BKDP wydało oświadczenie: „Komitet Wykonawczy wyraża swój zdecydowany protest w związku z kolejnym naruszeniem praw związkowych w kraju, jakim jest uznanie Białoruskiego Związku Zawodowego Przemysłu Radioelektronicznego (związek zawodowy REP), członka za organizację ekstremistyczną w dniu 7 kwietnia.
 
Komitet wykonawczy BKDP oświadczył, że swoją decyzją władze białoruskie zrobiły jeszcze jeden niebezpieczny krok w kierunku eskalacji terroru i represji wobec niezależnego ruchu związkowego w kraju.
 
Komitet domaga się natychmiastowego zaprzestania polityki władz zmierzającej do zniszczenia niezależnego ruchu związkowego i likwidacji jego członków. Oświadczamy, że działania te będą miały nieprzewidywalne konsekwencje dla kraju, a organizatorów ataku na Związek Zawodowy REP ostrzegamy przed odpowiedzialnością za te represje.
 
Komitet Wykonawczy BKDP natychmiast poinformuje Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) i Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) o tym, co się stało, wzywając je do wykorzystania swojego autorytetu i dostępnych zasobów w celu wywarcia presji na władze, by zaprzestały trwających nacisków i represji wobec niezależnych związków zawodowych na Białorusi i ich członków”.
 
rsz

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.