Menu

Parlament Europejski za demokracją w miejscu pracy

Parlament Europejski za demokracją w miejscu pracy fot.pixabay.com

Przygotowany przez europosłankę Gabi Bischoff raport zawierający m.in. wezwanie do rewizji dyrektywy o Europejskich Rad Zakładowych a także przyjęcia rozwiązań wzmacniających prawo pracowników do informacji i konsultacji został zaakceptowany 16 grudnia na sesji plenarnej parlamentu.

475 posłów głosowało za, 115 przeciwko, a 99 wstrzymało się od głosu.

O samym Raporcie Bischoff pisaliśmy tutaj. Wzywa on do:

-        przygotowania nowej dyrektywy ramowej w sprawie informowania pracowników, konsultacji i ich reprezentacji na szczeblu zarządu;

-        wywierania presji na Komisję Europejską w celu zwiększenia udziału pracowników w organach podejmujących decyzje w miejscu pracy;

-        rewizji dyrektywy w sprawie Europejskich Rad Zakładowych

Komentując głosowanie, Isabelle Schömann, sekretarz konfederalna ETUC powiedziała: Jest udowodnione, że demokratyczne miejsca pracy są bezpieczniejsze, sprawiedliwsze i bardziej zrównoważone. Demokracja w miejscu pracy ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania ekologicznej i cyfrowej transformacji świata pracy, tak aby żaden pracownik nie był porzucony w tym procesie. Wzmacnia ona również szeroko rozumiane zachowania demokratyczne w społeczeństwie.

Głosowanie pokazuje silne ponadpartyjne poparcie dla nowych ram w zakresie informacji, konsultacji i reprezentacji na szczeblu zarządu, a Komisja musi je koniecznie przedstawić w nadchodzącym roku. Dyrektywa jest potrzebna, aby pracodawcy nie mogli już dłużej wykorzystywać luk w prawie UE do uchylania się od swoich najbardziej podstawowych obowiązków w zakresie demokracji w miejscu pracy – dodała Isabelle Schömann.

Trzeba mieć na uwadze, że rewizji dyrektywy o ERZ wzmacniających pozycję przedstawicielstwa pracowniczego wobec zarządów korporacji ponadnarodowych oczekuje także NSZZ „Solidarność”, którego członkowie aktywnie działają w wielu takich radach.

To oczywiste, że wyzwania jakie przyniosą ze sobą najbliższe lata wymagają wzmocnienia udziału związków zawodowych w procesach restrukturyzacji, przekształceń i innych dynamicznych procesów które będą przebiegały w przedsiębiorstwach.  Zarządzanie zmianą może odbywać się tylko przy udziale przedstawicieli pracowników. Z naszej perspektywy szczególne znaczenie ma także doprowadzenie do tego, że Europejskie Rady Zakładowe staną się wreszcie sprawnymi narzędziami dialogu z korporacji ponadnarodowych ze względu na olbrzymi wpływ jaki te ostatnie mają na stosunki pracy w swoich polskich filiach – komentuje Sławomir Adamczyk z Biura Branżowo -Konsultacyjnego NSZZ „Solidarność”.

Warto jeszcze spojrzeć jak głosowali polscy europarlamentarzyści. Za przyjęciem sprawozdania byli przykładowo – J. Ochojska, J. Lewandowski, R. Sikorski, J. Buzek czy J. Kalinowski. Wśród tych którzy wstrzymali się od głosu – np. europosłanki E. Rafalska, B. Szydło, A. Zalewska czy europoseł A. Bielan.

bs

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.