Menu

Jedność EKZZ w obliczu przemian

Jedność EKZZ w obliczu przemian www.flickr.com

Odbyła się Konferencja Śródokresowa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Kluczowym punktem wydarzenia była dyskusja o przyszłości i jedności EKZZ. Potrzeba debaty wynikała z kontrowersji i podziałów, które pojawiały się na forum Konfederacji w ostatnich miesiącach.

Przedstawiono szereg rekomendacji i propozycji. Najważniejszym przesłaniem płynącym z dyskusji była jednogłośnie wyrażana potrzeba utrzymania zasad funkcjonowania EKZZ w oparciu o jak najszerszy konsensus, jednak z poszanowaniem różnic i autonomii organizacji członkowskich. Rozpatrywano również możliwość odejścia od tej zasady i skupienie uwagi Konfederacji na poszukiwaniu najmniejszego wspólnego mianownika dla wszystkich członków. Ta propozycja została jednak odrzucona jako osłabiająca wpływ EKZZ na rozstrzygnięcia w sprawach o zasięgu europejskim.

Dyskutowano również o priorytetach na najbliższe miesiące i lata. Wiele uwagi poświęcono zmianom dotyczącym zasad polityki fiskalnej w UE i potrzebie przeprowadzenia społecznie odpowiedzialnej transformacji gospodarczej. W wielu wypowiedziach liderów europejskich organizacji związkowych podkreślano także konieczność wzmocnienia związków zawodowych i poprawę ich reprezentatywności względem zmieniającego się rynku pracy. Ważnym tematem były również rokowania zbiorowe i nadzieje związane z projektem dyrektywy na temat adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

„Spotkanie pozwoliło na otwartą i szczerą dyskusję o działaniu EKZZ i priorytetach tej organizacji na kolejne miesiące” – wskazuje Tadeusz Majchrowicz, uczestnik Konferencji z ramienia NSZZ „Solidarność”. „To co szczególnie ważne dla nas to, że mieliśmy okazję spotkać się z zaprzyjaźnionymi organizacjami z regionu pierwszy raz od wielu miesięcy. Zależało nam na tym, ponieważ przed nami wiele wyzwań. Zgadzaliśmy się co do tego, że istnieje potrzeba organizacji spotkania związków zawodowych naszego regionu, i że należy wypracować wspólne stanowiska w sprawach, które obecnie są najwyżej na agendzie – ws. rokowań zbiorowych i Zielonego Ładu” – dodaje wiceprzewodniczący KK.

Mateusz Szymański z Biura Zagranicznego, który również uczestniczył w Konferencji dodaje, że ważne było zwrócenie uwagi na niepotrzebne dzielenie europejskich związków według linii politycznych. W swoim wystąpieniu stwierdził, że w EKZZ zbyt często, i w wielu wypadkach niepotrzebnie, toczą się jednostronne dyskusje polityczne. Argumentował że należy uwzględnić wszystkie punkty widzenia członków EKZZ, ponieważ poszczególne związki zawodowe reprezentują członków o różnych poglądach.

Konferencja Śródokresowa została zorganizowana w celu podsumowania pracy EKZZ w pierwszej części kadencji obecnych władz i wskazania priorytetów na kolejne miesiące. W 2023 roku odbędzie się Kongres wyborczy.

msz


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.