Menu

Międzynarodowa Konferencja Związkowa Grupy V4 PLUS w Budapeszcie

21-23 października w Budapeszcie odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Związkowa Grupy V4 PLUS pod hasłem ” Uposażenia i dodatki socjalne strażaków”. W konferencji poza gospodarzami i przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” udział wzięły delegacje Związków Zawodowych strażaków z Czech, Słowacji oraz Chorwacji. Delegacja chorwacka dodatkowo poszerzona została o związkowców ze Służby Więziennej. W trakcie obrad szeroko omówiono zmiany i projekty przepisów, które w poszczególnych krajach Grupy V4 PLUS pojawiły się w okresie od ostatniego posiedzenia w 2019 roku, w tym udział w działaniach związanych z COVID 19.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był uposażeniom, a w szczególności ich elementom składowym oraz dodatkom socjalnym związanych ze służbą, co wpisuje się w aktualne zagadnienia jakimi zajmuje się KSP. Każda z delegacji przedstawiła szczegółową prezentację rozwiązań obowiązujących w poszczególnych krajach. W dalszej dyskusji omówiono najkorzystniejsze rozwiązania dla strażaków.

Drugiego dnia blok tematyczny dotyczył pozyskiwania środków z programów europejskich oraz możliwości ich wykorzystywania przez struktury straży pożarnych Grupy V4 PLUS. Konferencję swoją obecnością uświetnili goście zaproszeni przez gospodarza (HTFSZ) Niezależny Związek Zawodowy Zawodowych Strażaków Węgier. Generał Brygady Tibor Dobson Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Strażaków podkreślił bardzo dużą wartość konferencji strażaków w ramach V4 PLUS i możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązań systemowych w poszczególnych krajach.

Pan Imre Palkovics Przewodniczący Krajowej Federacji Rad Pracowniczych jako parlamentarzysta oraz Członek Zarządu Europejskiej Unii Pracowników podkreślił potrzebę nadrabiania zaległości płacowych strażaków w Europie oraz wzmocnienia roli dialogu społecznego w tej kwestii.

Ostatniego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w spotkaniu z Dowództwem Straży Parlamentu Węgierskiego, dzięki czemu mogli zwiedzić ten rozpoznawalny w całym świecie obiekt i poznać jego historię. Następnie, staraniem organizatorów uczestnicy konferencji zapoznali się z zabytkami Budapesztu m.in. Cytadelą, Wzgórzem Zamkowym. Kolejną atrakcją były zmagania w konkursie rzutu toporkiem strażackim do celu co okazało się niełatwym, lecz ciekawym doświadczeniem.

Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym za co specjalne podziękowania należą się koledze Lajoszowi Salamon Przewodniczącemu HTFSZ. Na zakończenie spotkania wszystkie delegacje zadeklarowały chęć kontynuację współpracy, a kolejną konferencję w ramach Grupy V4 PLUS zaplanowano na przełomie września i października 2022 roku na Słowacji.

http://kspnszz.org/

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.