Menu

Szkolenie w Bułgarii dla członków Europejskich Rad Zakładowych

Szkolenie w Bułgarii dla członków Europejskich Rad Zakładowych fot. K.Nosal

13 października 2021 w Sofii w Bułgarii rozpoczęło się 2,5-dniowe międzynarodowe szkolenie dla członków Europejskich Rad Zakładowych (ERZ), które odbywa się w ramach projektu VS/2019/0025 pod tytułem „ERZ – postępowanie z informacją finansową kluczem do efektywnej komunikacji i negocjacji” realizowanego przez KK NSZZ „Solidarność” i współfinansowanego ze  środków Komisji Europejskiej.

Ze względu na pandemię został przedłużony o 10 miesięcy co umożliwiło zrealizowanie tego szkolenia według pierwotnych założeń czyli z bezpośrednim udziałem uczestników polskich i bułgarskich. Współorganizator  szkolenia, bułgarski partner projektu – konfederacja związków zawodowych PODKREPA, oprócz członków ERZ wydelegował do udziału także swoich ekspertów. Ze strony NSZZ „S” uczestniczy 6 członków ERZ.

Szkolenie jest prowadzone przez dr Daniela Kiewrę, reprezentującego grupę Syndex Polska – partnera projektu odpowiedzialnego za opracowanie modułu i realizację komponentu szkoleniowego oraz przez dr Roberta Szewczyka – eksperta KK NSZZ „S”. Tematyka dotyczy sprawozdawczości finansowej, w tym ram prawnych, przepływu środków, zależności oraz analiz finansowych. Ważnym elementem szkolenia jest kwestia poufności otrzymywanych informacji oraz zagadnienia dotycząc tematu PrzemysłU 4.0.

Pierwszego dnia szkolenia polscy i bułgarscy uczestnicy włączyli się w manifestację, w czasie której około 1000 związkowców domagało się utrzymania kopalni węgla brunatnego Maritza- Iztok zapewniającej ok. 60% krajowej produkcji energii elektrycznej w Bułgarii. Wsparcie protestu bułgarskich związkowców przez kolegów z NSZZ „S” wiązało się ze sprzeciwem wobec wyroku TSUE dotyczącego zamknięcia kopalni węgla brunatnego Turów. Po zaakcentowaniu swojej obecności na wiecu związkowym szkolenie było kontynuowane.

Za realizację trwającego 2,5 dnia międzynarodowego szkolenia podobnie jak za realizację całego projektu oraz organizację wszystkich wydarzeń projektowych odpowiadają jego autorzy Maria Żytko i Karol Nosal z Biura Programów Europejskich KK NSZZ „S”.

Rezultatem tego projektu jest nowy moduł szkoleniowy w formie podręcznika oraz Raport międzynarodowych ekspertów zawierający m.in. analizę porównawczą zasady poufności, wnioski z  przeglądu systemów prawnych obowiązujących w krajach partnerskich ( w kontekście dyrektywy o ERZ),  priorytety dla członków ERZ dot. procedowania z informacją finansową oraz wytyczne dla członków ERZ nt. postępowania z informacją poufną.

Zarówno podręcznik jak i raport jest dostępny na stronie internetowej NSZZ „S” pod linkiem.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.