Menu

Dziś Międzynarodowy Dzień Godnej Pracy

W sytuacji, gdy ponad 200 milionów miejsc pracy zostało zlikwidowanych w następstwie pandemii, kolejne sto milionów jest nadal zagrożonych, a duża liczba bezrobotnych (z których zdecydowana większość to kobiety) po prostu „wypada” z rynku pracy, Międzynarodowy Dzień Godnej Pracy stanowi dobry pretekst, aby przypomnieć rządzącym o konieczności opracowania planów zatrudnienia.

"Rządy muszą mieć jeden nadrzędny priorytet, a są nim miejsca pracy. Muszą ponownie dążyć do pełnego zatrudnienia. Stanowi to podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego i sprawiedliwości społecznej” powiedziała Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Według Burrow do 2030 roku na całym świecie powinno istnieć 575 milionów miejsc pracy a przynajmniej połowa nieformalnych stanowisk powinna zostać zalegalizowana. Spełnienie takich warunków zakłada Ósmy Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  "Związki zawodowe wzywają rządy, aby pilnie zasiadły do stołu ze związkowcami, pracodawcami i innymi podmiotami w celu ustalenia ambitnych celów dotyczących tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Następnie muszą zrealizować te cele poprzez zapewnienie tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla klimatu, aby ustabilizować planetę i zapewnić gospodarkę zeroemisyjną.” Burrow podkreśla też, że należy mocno skoncentrować się na zatrudnieniu w niezwykle ważnym sektorze opieki oraz w infrastrukturze. Według niej, zapotrzebowanie na miejsca pracy jest możliwe do zrealizowania, w szczególności jeśli rządy będą realizować sprawiedliwą politykę podatkową, nie zaś taką, która faworyzuje pracodawców i najbogatszych.

Szefowa MKZZ zwraca uwagę na problem bezpieczeństwa zatrudnienia: "Globalny rynek pracy jest zepsuty. Rządy nie zdołały uregulować pracy i straciły z oczu cel, jakim jest pełne zatrudnienie. Praca jest jeszcze bardziej niepewna niż przed wybuchem pandemii, a to wymaga zmiany zasad, tak aby ludzie byli chronieni przed rosnącym wyzyskiem i szalejącym brakiem bezpieczeństwa.” Na koniec wspomniała o Nowej Umowie Społecznej i jej założeniach dla pracowników na całym świecie: "Miejsca pracy są absolutnie kluczowe dla odbudowy i budowania odporności potrzebnej na całym świecie, aby poradzić sobie z pandemią i innymi zagrożeniami egzystencjalnymi. Tworzenie miejsc pracy jest kluczowym elementem Nowej Umowy Społecznej, wraz z prawami, ochroną socjalną, równością i włączeniem społecznym. Światowy Dzień Godnej Pracy wzmocni wezwanie do "Just Jobs" i jak wskazuje nasz brief kampanii, do walki z kryzysem nieformalności".

W tym roku EKZZ w Międzynarodowym Dniu Godnej Pracy upomina się szczególnie o pracowników platform internetowych i wzywa Unię Europejską do egzekwowania przestrzegania przepisów przez kraje członkowskie. 7 października w Brukseli we współpracy z belgijskimi związkami zawodowymi odbędą się demonstracje, na które organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.

msz

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.