Menu

Międzynarodowe szkolenie polsko-macedońskie dot. międzypokoleniowego rynku pracy

Ewa Zydorek, sekretarz KK i Ambasador RP w Macedonii, Wojciech Tyciński Ewa Zydorek, sekretarz KK i Ambasador RP w Macedonii, Wojciech Tyciński fot. S.Adamczyk

Z niemal rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią odbywa się w Macedonii Północnej bilateralne szkolenie w ramach projektu VS/2019/0007 „Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”. W 2,5-dniowym szkoleniu uczestniczy 26 przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i macedońskiego związku zawodowego KSS. Jest to ostatnie szkolenie i zarazem ostatnie wydarzenie w projekcie finansowym ze środków UE oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, a także biorą udział w zajęciach warsztatowych dotyczących kształtowania oceny ryzyka zawodowego według modułu opracowanego przez ekspertów CIOP – PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy). Moduł szkoleniowy dostępny jest dla wszystkich do pobrania pod tym LINKIEM.

Podczas szkolenia szczególny nacisk położono na skutki długotrwałego oddziaływania czynników ryzyka i dyskomfortu dla przebiegu kariery zawodowej pracownika. Pogarszający się stan zdrowia pracowników i wynikająca z tej przyczyny absencja chorobowa stanowi jeden z istotniejszych elementów stereotypu jakim często kierują się pracodawcy kształtując strategie kadrowe firm. Stąd też, budowanie zarówno świadomości partnerów społecznych co do czynników obniżających dobrostan pracownika, jak i umiejętności projektowania komfortowego środowiska pracy należy uznać za fundament strategii wydłużania okresu aktywności zawodowej pracowników.

Drugiego dnia szkolenia swoją obecnością zaszczycił uczestników Ambasador RP w Macedonii Płn. Pan Wojciech Tyciński, który opowiedział o sytuacji na rynku pracy oraz współpracy polsko-macedońskiej w aspekcie gospodarczym i turystycznym, podkreślając bardzo dobre stosunki pomiędzy naszymi krajami.

Finalnym produktem projektu jest także dwujęzyczny Raport podsumowujący pracę ekspercką poszczególnych krajów partnerskich projektu tj. Włoch, Belgii, Łotwy, Rumunii i Macedonii Północnej, w której znaleźć można m.in. konkretne, przykładowe zapisy porozumień autonomicznych partnerów społecznych w obszarze aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego. Raport dostępny jest TUTAJ.

Projekt przygotował i zrealizował zespół projektowy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: Maria Żytko i Karol Nosal pod nadzorem Jerzego Jaworskiego przy merytorycznym wsparciu Barbary Surdykowskiej oraz Agnieszki Kuraś-Steczyńskiej.

kn

Moduł Szkoleniowy - "Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego jako narzędzie dialogu społecznego w zakładzie pracy"

Raport: "Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społęcznych w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego"

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.