Menu

Unijna regulacja dotycząca pracowników delegowanych nieprawidłowo wdrożona w większości państw członkowskich

Unijna regulacja dotycząca pracowników delegowanych nieprawidłowo wdrożona w większości państw członkowskich fot.pixabay.com

15 lipca 2021 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec 24 państw członkowskich w związku z nieprawidłową implementacją dyrektywy egzekwującej dyrektywę o pracownikach delegowanych (tzw. dyrektywa wzmacniająca - 2014/67/UE).

Do usunięcia uchybień zostały wezwane rządy: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty i Holandii, Austrii, Polski, Rumuni, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii.

 Dyrektywa o egzekwowaniu ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników poprzez uwzględnienie kwestii związanych ze zwalczaniem oszustw i obchodzenia przepisów, dostępem do informacji oraz współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE. W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania przestrzegania przepisów dotyczących delegowania pracowników; broni praw pracowników delegowanych i chroni ich przed odwetem (niekorzystne traktowanie przez pracodawcę w przypadku podjęcia przeciwko pracodawcy działań prawnych lub administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania ich praw); zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i pobór kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich UE; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.

Komisja zamierza dopilnować, aby obowiązujące przepisy umożliwiły delegowanie pracowników na jednolitym rynku bez zbędnych przeszkód dla pracodawców, przy jednoczesnym zapewnieniu praw pracowników delegowanych.

– Przykładowo w polskim Kodeksie Pracy – na co wielokrotnie NSZZ Solidarność zwracał uwagę stronie rządowej – mamy do czynienia z błędnym uregulowaniem w art. 29(1) dotyczącym informacji przekazywanych pracownikom delegowanym. Polski ustawodawca nieprawidłowo wskazuje wyłącznie na powstanie takiego obowiązku w razie delegowania do państw pozaunijnych – wyjaśnia Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

– Wskazane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o kolejnym kroku czyli przesłaniu tzw. uzasadnionych opinii. Ostatecznym działaniem jest skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodaje ekspertka.

15 lipca Komisja Europejska rozpoczęła także dwie inne procedury związane z prawidłowością implementacji prawa unijnego w obszarze prawa pracy: wezwała Włochy do zmiany przepisów dotyczących warunków pracy sędziów honorowych (chodzi o uznanie ich praw pracowniczych związanych przykładowo z ochroną macierzyństwa) oraz zwróciła się do Hiszpanii o wyjaśnienia ws. zakazów i ograniczeń dotyczących pracy tymczasowej w sektorze publicznym.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.