Menu

ELA - rozpoczyna kampanię dotyczącą praw pracowników sezonowych

5 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Kampania - prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi - będzie trwała od czerwca do października 2021 r.

Szacuje się, że każdego roku około 850 000 obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie same prawa do uczciwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju UE, z takimi samymi prawami pracowniczymi i socjalnymi jak pracownicy lokalni. Jednak biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa i nadużycia. Pandemia Covid19 pogorszyła warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.

Krótkotrwały pobyt w kraju pracy oznacza, że pracownicy sezonowi często polegają na zakwaterowaniu zapewnianym przez pracodawcę lub pośrednika. Jakość zakwaterowania jest często niska. To jeden z problemów który powszechnie napotykają – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność.

Często także wynagrodzenie pracowników sezonowych jest niższe od płacy minimalnej. Wynika to z odliczeń związanych na przykład z kosztami transportu lub zakwaterowania. Wynagrodzenie może zależeć wyłącznie od wyników – dodaje ekspertka.

Cosmin Boiangiu, Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracywskazuje: ELA została utworzona, aby wspierać kraje UE i partnerów społecznych w zapewnianiu, aby pracownicy mobilni i pracodawcy korzystali z uczciwych warunków pracy ponad granicami. Pracownicy sezonowi są kluczowi dla ważnych sektorów naszej gospodarki, a ich działalność była szczególnie narażona na wpływ pandemii Covid19. Cieszymy się, że możemy rozpocząć realizację naszej misji, wspierając ich. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na ELA w zakresie podnoszenia świadomości na temat praw i obowiązków oraz wspierania egzekwowania przepisów unijnych i krajowych. Uczciwa praca nie jest sezonowa.

bs

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.