Menu

Czas na europeizację Amazona!

Komitet Koordynacji Rokowań Zbiorowych i Płac EKZZ na swoim posiedzeniu w dniu 27 maja przyjął stanowisko ws. koncernu Amazon. Oto jego treść.

Komitet Koordynacji Rokowań Zbiorowych i Płac EKZZ zdecydowanie popiera apel UNI Europa do Amazon o uznanie prawa pracowników koncernu do zrzeszania się i podejmowania negocjacji zbiorowych.

Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji EMPL Parlamentu Europejskiego dotyczącą zorganizowania przesłuchania poświęconego konkretnie Amazon. Fakt, że Amazon odmówił wysłania jakiegokolwiek przedstawiciela wykonawczego, ilustruje głębię pogardy korporacji dla demokratycznej procedury. Wzywamy Komisję Europejską do zobowiązania się do zbadania praktyk zatrudniania Amazona i zajęcia się nadużyciami. Powinno to pokazać, że podważanie europejskiego modelu społecznego to przegrana strategia.

Fakty są jasne, Amazon uosabia antyspołeczny model korporacyjny, który ma na celu unikanie obowiązków pracodawcy i napędzanie konfliktowego modelu pracy. 

Internetowy gigant handlu detalicznego osiągnął ogromne zyski podczas pandemii Covid-19. Jednak wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, kierownictwo systematycznie stara się unikać prowadzenia negocjacji w dobrej wierze z pracownikami. Niedawno ujawniono dane podatkowe, które pokazują, że Amazon nie płacił podatku od osób prawnych w UE w 2020 r. 

Podkreślamy rolę rokowań zbiorowych w zapewnianiu wspólnego dobrobytu i odpowiedzialności społecznościom, od których zależy. Pojawiły się również oznaki szeroko zakrojonej operacji monitorowania i nadzoru mającej na celu unikanie związków zawodowych. Ludzie pracy nie będą tego tolerować, dlatego wyrażamy szacunek dla działań, które miały miejsce w UE i na świecie w tym tygodniu w kontekście kampanii Make Amazon Pay.

Europejski model społeczny jest zbudowany na pracownikach, którzy mają głos w postaci rokowań zbiorowych jako zasady. Szybka ekspansja Amazona w Europie, zarówno pod względem operacyjnym, jak i wpływów, musi spotkać się z adekwatnymi, daleko posuniętymi działaniami, zapewniającymi, że koncern jest odpowiedzialny przed ludźmi pracy, na których się opiera. Pracownicy i ich związki zawodowe sprzeciwiają się wysiłkom Amazona, aby uchylić się od obowiązków pracodawcy, na przykład we Włoszech, gdzie wyegzekwowali swoje zbiorowe prawa dopiero po latach przeciągającej się walki. Obrona praw podstawowych nie może być pozostawiona samym pracownikom i konieczne są konkretne działania ze strony instytucji UE i państw członkowskich, aby Amazon wywiązał się ze swoich obowiązków.

sa
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.