Menu

Seminarium dotyczące cyfryzacji w świecie pracy

26 kwietnia Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego RDS we współpracy z CPS Dialog zorganizowała seminarium mające na celu rozpoczęcie debaty o implementacji w Polsce porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji.

Główne cele podpisanego w czerwcu 2020 r porozumienia skupiają się na rozwijaniu partnerskiego podejścia pracodawców i przedstawicieli pracowników w następujących obszarach:

  • umiejętności cyfrowe i zabezpieczenie zatrudnienia,
  • sposoby podłączenia i odłączenia,
  • sztuczna inteligencja i zagwarantowanie zasady kontroli człowieka,
  • poszanowanie godności ludzkiej i inwigilacja.

Porozumienie nastawione jest na wspólny, dynamiczny, ciągły proces budowania świadomości tego, że technologia cyfrowa wpływa kompleksowo na warunki pracy czy podstawy zatrudnienia.

Podczas seminarium różne wymiary cyfryzacji w odniesieniu do sytuacji pracowników omawiali naukowcy: dr Michał Bąba (Uniwersytet Opolski), Damian Iwanowski, (Fundacji Instrat), Bartłomiej Oręziak (UKSW), dr hab. Marcin Wujczyk (UJ), dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), Piotr Lewandowski (Instytut Badań Strukturalnych).  Natomiast przedstawicielki przedsiębiorstw: Siemens (Ewa Mikos) i IBM (Jolanta Jaworska) opisały praktykę wdrażania cyfryzacji w środowisku pracy. Spotkanie zakończyło się wymianą poglądów ekspertów związków zawodowych i organizacji pracodawców, dotyczącą przyszłych działań wdrożeniowych porozumienia europejskiego.

– To jest bardzo skomplikowane porozumienie, wielowątkowe i będzie wymagać podjęcia różnorodnych działań przy jego implementacji. Dokonano na razie pierwszego kroku w postaci uzgodnienia polskiego tłumaczenia tego tekstu. Grupa ds. europejskiego dialogu społecznego postara się teraz wypracować zalecenia dla Zespołów RDS w jakich obszarach mogą podjąć prace nad poszczególnymi elementami porozumienia – komentuje Sławomir Adamczyk z NSZZ „Solidarność”.

– Potrzebujemy dokładnego zmapowania tych obszarów, gdzie cyfryzacja może prowadzić do zmian w skali zatrudnienia. Zmiana technologiczna w różny sposób oddziałuje na poszczególne sektory gospodarki. Takie podejście pozwali na efektywne prace nad implementacją Porozumienia – podkreśla Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan

– Zajęcie się problematyką zatrudnienia przez platformy internetowe stanowi olbrzymie wyzwanie dla polskich partnerów społecznych – wskazuje Wojciech Ilnicki, moderator Grupy roboczej z ramienia związków zawodowych. – Porozumienie dotyczące cyfryzacji może stanowić impuls w tym obszarze.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.