Logo
Wydrukuj tę stronę

Komisja Europejska stawia na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Fabryka materiałów budowlanych Fabryka materiałów budowlanych fot.pixabay.com

21 kwietnia 2021 r. opublikowany został projekt dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która zastąpiłaby obecną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Byłby to znaczący krok naprzód w stosunku do obecnej sytuacji, jednakże zdaniem związkowców propozycja musi być bardziej ambitna.

Projekt ustanawia procedurę jednego zestawu europejskich standardów sprawozdawczych i wymaga od dużych europejskich przedsiębiorstw (notowanych na giełdzie regulowanej przez UE) publikowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach rocznych sprawozdań. W odpowiedzi na tę propozycję Isabelle Schömann, sekretarz konfederalna EKZZ, powiedziała:

„Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju pomogłaby we wdrożeniu jednego zestawu obowiązkowych standardów raportowania dla przedsiębiorstw europejskich. EKZZ opowiada się jednak za bardziej ambitną propozycją, która wzmacniałaby społeczną odpowiedzialność i dawała prawo głosu związkom zawodowym i pracownikom, zwłaszcza w kwestii zrównoważonego rozwoju społecznego, w tym sprawiedliwych wynagrodzeń, zdrowia i bezpieczeństwa oraz szkoleń."

Coroczne informacje musiałyby zostać poddane audytowi. Chociaż stanowi to postęp w stosunku do obecnej dyrektywy, wniosek nie spełnia szeregu kluczowych postulatów EKZZ:

  • Nie określono formalnych praw konsultacyjnych dla związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w procesie raportowania o zrównoważonym rozwoju.
  • W projekcie należy zapewnić związkom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego silną rolę w opracowywaniu europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Dyrektywa nie wspomina wyraźnie o sprawozdawczości dotyczącej pracowników i innych kwestiach w podziale na kraje, co ma kluczowe znaczenie dla związków zawodowych i przedstawicieli pracowników.
  • EKZZ wskazuje, że należy wyraźnie odwołać się do  umów dotyczących praw człowieka i odpowiedzialnego postępowania w biznesie a także  wytycznych OECD i wytycznych ONZ.
  • MŚP i przedsiębiorstwa spoza UE prowadzące znaczącą działalność w UE również powinny podlegać wymogom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oczekuje się, że w czerwcu pojawi się dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka i odpowiedzialnego postępowania biznesowego (due diligence), która będzie wymagała od przedsiębiorstw stosowania norm pracy i ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw.

– Projekt Komisji stanowi krok we właściwym kierunku, ale ta propozycja wymaga ulepszeń, jeśli ma zostać wykorzystany jej pełen potencjał. Parlament i Rada UE powinny teraz ambitnie pracować dalej nad projektem – komentuje Sigurt Vitols z Europejskiego Instytutu Związkowego ETUI.

– Ważne jest że zaczyna wreszcie realizować się koncepcja kompleksowego egzekwowania odpowiedzialności dużego biznesu za jego działania w obszarze społecznymi i ekologii. Związki zawodowe muszą w większym stopniu korzystać z narzędzi które powstają przy tej okazji – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. –.W szczególności jest to ważne w kontekście poprawy warunków pracy w łańcuchu podwykonawców, a to dotyczy także naszej krajowej sytuacji np. w sektorze budownictwa – dodaje ekspert.

bs


 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.