Menu

Wzmocnienie dialogu społecznego w UE

Wzmocnienie dialogu społecznego w UE fot.pixabay.com

Opublikowano długo oczekiwane sprawozdanie Andrei Nahles, doradcy ds. dialogu społecznego Nicolasa Schmita, Komisarza ds. Pracy i Praw Społecznych w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w UE. W swoim opracowaniu autor zwraca uwagę na to, że "dialog społeczny jest niezbędnym warunkiem dla zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej i funkcjonowania jednolitego rynku. Dotyczy to zarówno poziomu krajowego, jak i unijnego. Dialog społeczny odgrywa jeszcze bardziej kluczową rolę w czasach kryzysu gospodarczego, takiego jak obecny, wywołany pandemią COVID-19".

Sprawozdanie zawiera szereg zaleceń i inicjatyw, które mogą stanowić wkład do planu działania na rzecz wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych. Wśród nich znaleźć można:

- stworzenie nowej nagrody za innowacyjny dialog społeczny: podkreślanie, co dwa lata, korzyści płynących z dialogu społecznego i wspieranie rozpowszechniania dobrych praktyk w całej Europie w ramach różnych kategorii, takich jak sektorowe i międzysektorowe układy zbiorowe, porozumienia zakładowe i osiągnięcia rad zakładowych.

- Stworzenie nowego programu dla młodych przyszłych liderów organizacji partnerów społecznych: coroczny dwu- lub trzytygodniowy program wizyt i sesji informacyjnych w Brukseli dla przyszłych liderów krajowych organizacji pracodawców i związków zawodowych. Poza zapoznaniem uczestników z instytucjami UE i europejskimi partnerami społecznymi, program ten powinien również stwarzać im możliwości nawiązania nieformalnych kontaktów i tworzenia sieci kontaktów między obiema stronami gospodarki.

-Większe zaangażowanie partnerów społecznych w europejski semestr: Komisja jest wezwana do monitorowania zaangażowania krajowych partnerów społecznych w prace przygotowawcze nad krajowymi planami naprawy i odporności.

- Przegląd funkcjonowania Trójstronnego Szczytu Społecznego i Komitetu Dialogu Społecznego: utworzenie wspólnych grup roboczych składających się z przedstawicieli Komisji Europejskiej i partnerów społecznych, w celu usprawnienia funkcjonowania Trójstronnego Szczytu Społecznego i Komitetu Dialogu Społecznego oraz zwiększenia ich skuteczności. 

- Lepsze konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie nowych inicjatyw Komisji: Wszystkie dyrekcje generalne Komisji powinny zapewnić, że partnerzy społeczni są konsultowani w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób w sprawie nowych inicjatyw, a każda dyrekcja generalna powinna wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za dialog społeczny.

- Więcej porozumień europejskich partnerów społecznych: w związku z nadchodzącym orzeczeniem TSUE w sprawie EPSU, Komisja będzie musiała wyjaśnić, w jaki sposób będą traktowane wszelkie przyszłe wnioski partnerów społecznych UE o włączenie ich porozumień do prawa UE.

- Promowanie krajowych rejestrów układów zbiorowych: Komisja powinna zapewnić możliwości finansowania tworzenia krajowych rejestrów układów zbiorowych we wszystkich państwach członkowskich. 

W obszarze budowania potencjału autor zaleca:

- zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego, które jest dedykowanie budowaniu potencjału partnerów społecznych.

- należy utworzyć platformę wymiany najlepszych praktyk w zakresie dialogu społecznego, przy wsparciu ze strony Komisji.

- więcej dialogu na tematy przyszłościowe.

Sprawozdanie jest jedną z szeregu inicjatyw zapoczątkowanych publikacją Wspólnego Oświadczenia ws. Nowego Startu dla Dialogu Społecznego, które zostało podpisane 27 czerwca 2016 roku przez europejskich partnerów społecznych, Komisję oraz Prezydencję holenderską.

cały raport dostępny jest tutaj.

msz

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.