Menu

Komisja Europejska podkreśla znaczenie praw podstawowych w Unii Europejskiej

Komisja Europejska podkreśla znaczenie praw podstawowych w Unii Europejskiej fot.Shutterstock

3 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię mającą na celu wzmocnienie stosowania Karty Praw Podstawowych UE.

Strategii ta obejmuje cztery elementy i w dużej mierze nastawiona jest na zwiększenie świadomości znaczenia praw podstawowych. Komisarz ds. Sprawiedliwości Didier Reynders wskazuje, że pojawiły się nowe wyzwania w tym obszarze. Wymownym przykładem jest pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia. W jego ocenie zmiany obserwowane w społeczeństwie europejskim, wymagają ponownego zaangażowania w zapewnienie pełnego stosowania Karty przez UE i państwa członkowskie.

Strategia koncentruje się na czterech filarach, wyznaczając kierunki wdrażania Karty na najbliższe 10 lat:

Skuteczne stosowanie przez państwa członkowskie: Karta wiąże państwa członkowskie, gdy stosują one prawo UE. Komisja Europejska będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi i poprzez dialog, jest gotowa wspierać je w skutecznym wdrażaniu prawa UE przy pełnym poszanowaniu Karty. Zachęca się państwa członkowskie do wyznaczenia punktu kontaktowego zajmującego się Kartą w celu ułatwienia koordynacji i wymiany informacji.

Wzmocnienie pozycji społeczeństwa obywatelskiego: Komisja będzie uważnie monitorować środki krajowe wpływające na działalność społeczeństwa obywatelskiego, a gdy są sprzeczne z prawem UE podejmować stosowne działania.

Karta jako kompas dla instytucji UE: instytucje UE muszą przestrzegać Karty we wszystkich swoich działaniach. Komisja zwiększy swoje wewnętrzne procedury w zakresie przestrzegania Karty, w tym poprzez e-learning, zaktualizowane wytyczne dla personelu i plany szkoleniowe.

Wzmocnienie świadomości obywateli: Niedawne badanie Eurobarometru pokazuje, że sześciu na dziesięciu respondentów chce dowiedzieć się więcej o swoich prawach i o tym dokąd się zwrócić w przypadku naruszenia praw wynikających z Karty. Komisja rozpocznie kampanię informacyjną na temat Karty i wykorzysta program Erasmus + do podnoszenia świadomości młodych ludzi. Komisja zachęca państwa członkowskie do rozwijania własnych inicjatyw w celu promowania wiedzy.

W odpowiedzi na nową strategię Komisji Europejskiej dotyczącą wzmocnienia stosowania Karty Praw Podstawowych, Isabelle Schömann, sekretarz konfederalna EKZZ, podkreśliła, że abyśmy mieli do czynienia z pełnym poszanowaniem praw podstawowych musi dojść do rozszerzenie mandatu Agencji Praw Podstawowych UE na monitorowanie praw pracowników i związków zawodowych, które są przedmiotem nieustających ataków.

– Karta sama w sobie nie wystarczy. UE musi pilnie przystąpić do Europejskiej Konwencji o Ochronie  Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz zobowiązać się do przystąpienia również do Europejskiej Karty Społecznej, zapewniając w ten, że ramy prawne UE będą podlegały zewnętrznej kontroli – powiedziała Isabelle Schömann.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.