Menu

EKZZ: Stop przemocy wobec kobiet. Rządy, ratyfikujcie konwencję MOP nr 190

EKZZ: Stop przemocy wobec kobiet. Rządy, ratyfikujcie konwencję MOP nr 190 EKZZ

Należy zaktualizować przepisy dotyczące przeciwdziałania nękaniu w miejscu pracy, aby chronić kobiety pracujące w domu przed przemocą w Internecie, która jest możliwa dzięki technikom nadzoru stosowanym przez pracodawców.

Związki zawodowe zaapelowały w piśmie skierowanym do krajowych ministrów w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Kobiety pracujące na pierwszej linii frontu z Covid, zwłaszcza opiekunki, pracownicy transportu, asystentki sklepowe i sprzątaczki, spotykają się w czasie kryzysu z coraz większą liczbą przypadków przemocy.

Jednak większość przypadków nękania w miejscu pracy, z jakim spotykają się kobiety, odbywa się obecnie podczas ich pracy w  Internecie, co jest ułatwione dzięki inwazyjnym narzędziom monitorującym stosowanym przez wiele firm.

Aby przeciwdziałać temu nowemu zagrożeniu, związki zawodowe wzywają kraje do ratyfikowania nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zobowiązywałaby je do zapobiegania cyberprzemocy i nękaniu w Internecie i przeciwdziałania im. Międzynarodowa Organizacja Pracy mówi o tej konwencji:

"Konwencja nr 190 chroni przed wszelkimi formami przemocy i nękania w świecie pracy. Konwencja opiera się na szerokiej koncepcji "świata pracy", która uwzględnia fakt, że w dzisiejszych czasach praca nie zawsze odbywa się w fizycznym miejscu pracy. Na przykład obejmuje ona przemoc i nękanie mające miejsce podczas podróży służbowych, dojazdów do pracy i wyjazdów z pracy, w mieszkaniach zapewnianych przez pracodawcę lub w ramach komunikacji związanej z pracą, w tym komunikacji umożliwiającej korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych".

Konwencja, która wejdzie w życie w przyszłym roku, jest pierwszą międzynarodową normą pracy dotyczącą przemocy i nękania w świecie pracy. Rządy i pracodawcy, którzy są członkami MOP, uzgodnili tę konwencję i zobowiązali się do poprawy przepisów i procedur dotyczących zwalczania przemocy i nękania.

Zastępca sekretarza generalnego EKZZ, Esther Lynch, powiedziała:

"Mimo że istnieją pewne prawa, polityki i procedury, przemoc i nękanie w miejscu pracy nadal stanowią poważny problem, zwłaszcza w przypadku kobiet. Nie istnieją obecnie wystarczająco skuteczne mechanizmy zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy, a w szczególności zapobiegania inwazyjnej inwigilacji.

"Przedsiębiorstwa na ogół wiedzą lub mogą łatwo dowiedzieć się, jak radzić sobie z nękaniem w pracy, ale muszą dostosować swoje procedury, aby zastosować je do pracowników pracujących w domu. Tendencja do pracy w domu będzie się utrzymywać po pandemii COVID, więc konwencja MOP jest aktualna i wymaga pilnej uwagi.

"Najlepszym sposobem na osiągnięcie postępu jest zapewnienie przez rządy właściwych ram prawnych dla rozwiązywania takich kwestii, jak nękanie w Internecie, cyberonadzór oraz zachęcanie pracodawców do negocjowania procedur ze związkami zawodowymi. Okazało się to już skuteczne, ponieważ przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe, mają o 60% mniej przypadków molestowania seksualnego".

Konwencja zobowiązuje również rządy i pracodawców do łagodzenia skutków przemocy domowej, w tym w sytuacjach, gdy dom jest miejscem pracy, co ma miejsce coraz częściej, zwłaszcza w przypadku COVID.  Wzywa ona również do wprowadzenia takich środków, jak urlopy dla ofiar, elastyczne warunki pracy, tymczasowa ochrona przed zwolnieniem oraz umożliwienie wsparcia w miejscu pracy dla ofiar przemocy domowej.

MOP stwierdza: "Wydaje się, że wzrost telepracy przekłada się również na wzrost cyberprzemocy... uogólnione ustalenia dotyczące telepracy mogą prowadzić do większego ryzyka przemocy i nękania z wykorzystaniem technologii (często nazywanego "cyberprzemocą").

Według Agencji Praw Podstawowych UE:

  • 16% kobiet w UE twierdzi, że najpoważniejsza przemoc ze strony osoby niebędącej partnerem miała miejsce w miejscu pracy
  • 11% kobiet w UE doświadczyło przemocy seksualnej i/lub fizycznej ze strony osoby pracującej.


źródło: https://www.etuc.org/en/pressrelease/women-working-home-need-extra-protection-against-online-harassment

aw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.