Menu

„Odbudowa z myślą o przyszłości Europy – rola Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego”

„Odbudowa z myślą o przyszłości Europy – rola Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego” www.eesc.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na swoim pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji podkreślił pozytywny wpływ dialogu społecznego na stabilność gospodarczą oraz odporność gospodarek.

27-29 października Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny odbył swoją inauguracyjną sesję plenarną w kadencji 2020-2025. Posiedzenie poświęcone było ukonstytuowaniu wszystkich ciał wewnątrz EKES, a w szczególności została wybrana nowa Przewodnicząc Komitetu, którą została Austriaczka reprezentująca Grupę Pracodawców Christa Schweng. Wiceprzewodniczącymi zostali zaś Irlandczyk Cillian Lohan z Grupy reprezentującej trzeci sektor, który odpowiada za komunikację oraz Włoszka z Grupy Pracowników Giulia Barbucci, która będzie odpowiedzialna za Budżet EKES.

W czasie posiedzenia odbyła się debata na temat: „Odbudowa z myślą o przyszłości Europy – rola Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego”. Swoje wystąpienia wygłosili m.in. David Maria Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Ursula Von Der Leyen, przewodniczącea Komisji Europejskiej, a także Luka Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Przyjęte zostały liczne opinie EKES wśród których znaleźć można m.in. opinie do dokumentów dotyczących zaktualizowanego programu na rzecz umiejętności oraz wzmocnionych gwarancji dla młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje opinia opracowana na wniosek prezydencji niemieckiej w Radzie dotycząca dialogu społecznego jako istotnego filara stabilności gospodarczej oraz odporności gospodarek, z uwzględnieniem wpływu ożywionej debaty publicznej w państwach członkowskich. W dokumencie czytamy, że „dialog społeczny na szczeblu krajowym i europejskim odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej, polityki w dziedzinie pracy i polityki społecznej, które propagują pozytywną konwergencję warunków życia i pracy we wszystkich państwach członkowskich”. EKES stwierdził, że „ skuteczny dialog społeczny musi obejmować: reprezentatywnych i uprawnionych partnerów społecznych, którzy dysponują wiedzą, zdolnościami technicznymi i terminowym dostępem do stosownych informacji, by móc uczestniczyć w dialogu; wolę polityczną i zaangażowanie w uczestnictwo w dialogu społecznym; przestrzeganie praw podstawowych w zakresie autonomii partnerów społecznych, wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych, które wciąż stanowią podstawę stosunków pracy, a także wspomagające ramy prawne i instytucjonalne w celu wspierania procesów dialogu społecznego w ramach sprawnie funkcjonujących instytucji.” Zwrócono uwagę na to, że dialog pozwala na opracowanie szybkiej odpowiedzi na taki kryzys z jakim obecnie mamy do czynienia. Podkreślono również, że należy nadać priorytet rokowaniom zbiorowym na wszystkich szczeblach.

Cały dokument dostępny jest tutaj.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.