Menu

Głosowanie EKZZ w sprawie europejskiej płacy minimalnej zakończone wielkim sukcesem!

Głosowanie EKZZ w sprawie europejskiej płacy minimalnej zakończone wielkim sukcesem! fot.pixabay.com

Głosowanie organizacji związkowych EKZZ nad tekstem odpowiedzi skierowanym do Komisji Europejskiej zamykające II etap konsultacji społecznych w sprawie europejskiej płacy minimalnej zakończone wielkim sukcesem!

Zdecydowana większość europejskich związków zawodowych reprezentujących 45 milionów pracowników głosowała za nowym prawem UE wspierającym sprawiedliwe płace minimalne i negocjacje zbiorowe.

Po głębokiej i otwartej debacie członkowie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych  poparli większością 85 % głosów apel o przyjęcie dyrektywy europejskiej.

W głosowaniu wzięło udział 87 krajowych związków zawodowych z całej Europy oraz 10 europejskich sektorowych związków zawodowych. Swojego zdecydowanego poparcia udzieliła również NSZZ ”Solidarność”. W zdecydowanej opozycji  pozostają wszystkie organizacje związkowe z państw skandynawskich.

Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, znajdzie się w tej sytuacji pod presją, bo musi wywiązać się z obietnicy, że w ciągu 100 dni przedstawi wniosek dotyczący "zapewnienia każdemu pracownikowi  Unii godziwej płacy minimalnej".

EKZZ wykorzysta swój zdecydowany mandat, aby wezwać Komisję do przedstawienia dyrektywy, która zapewni sprawiedliwą płacę minimalną. Powinny znaleźć się w niej między innymi następujące zapisy:

  • ·   państwa członkowskie nie mogą ustalić swojej ustawowej płacy minimalnej poniżej progu przyzwoitości (60% mediany i 50% średniego wynagrodzenia w oparciu o krajowe wynagrodzenia brutto w pełnym wymiarze godzin)
  • ·   zakończone będą musiały być nieuczciwe praktyki, takie jak potrącanie przez pracodawcę z ustawowej płacy minimalnej
  • ·   prawo doprowadzenia  rokowań zbiorowych ma być zagwarantowane, promowane i chronione w każdym państwie członkowskim.

Wsparcie związków zawodowych dla działań UE jest również uwarunkowane gwarancją, że państwa członkowskie, które obecnie ustalają płace wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nigdy nie będą zobowiązane do wprowadzenia ustawowego systemu płac minimalnych.

 Przyjęcie dyrektywy byłoby wielkim sukcesem i służyło słusznej sprawie o co szczególnie dopominają się organizacje związków zawodowych z Europy środkowej i wschodniej, z Bałkanów i państw bałtyckich.

am


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.