Logo
Wydrukuj tę stronę

O potrzebie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

O potrzebie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

NSZZ „Solidarność” od lat w swoich Uchwałach Programowych podkreślał konieczność ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że kolejne rządy lekceważą negatywne konkluzje, które otrzymują od Rady Europy w związku z nieprzestrzeganiem przyjętych już na siebie postanowień Europejskiej Karty Społecznej. Zaniedbania są kolosalne - w szczególności w obszarach czasu pracy i prawa do wypoczynku. Oczekujemy także na ratyfikację protokołu o Skardze Zbiorowej wzmacniającego nadzór partnerów społecznych nad przestrzeganiem przez władzę publiczną  przyjętych zobowiązań.

Mogłoby się wydawać, że czas epidemii COVID-19 jest niewłaściwym okresem aby podnosić te kwestie. Spotkało nas tyle nowych i nieprzewidzianych zagrożeń natury i społecznej i ekonomicznej. Próbujemy wspólnie im sprostać w sytuacji, gdy rodzi się więcej pytań niż odpowiedzi.

 Jest zupełnie odwrotnie. Teraz tym bardziej trzeba walczyć o ratyfikację ZEKS.  Trudny czas pokazuje nam kruchość regulacji budujących ramy europejskiego modelu społecznego. Tym większa powinna być presja ze strony ruchu związkowego na wzmocnienie idei społecznych praw człowieka. Możemy to czynić w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W tym drugim przypadku właśnie poprzez rozszerzanie zakresu ratyfikacji. Akt ratyfikacji wskazuje bowiem na przywiązanie do określonych wartości i standardów. Takie jasne deklaracje potrzebne są obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Czas wychodzenie z epidemii i czas po epidemii będzie czasem trudnym i społecznie i gospodarczo.  Nie chodzi tylko o wzrastające bezrobocie czy potrzebę ochrony miejsc pracy. Pojawią się zupełnie nowe wyzwania związane z ochroną prawa do prywatności. Będzie musiało nastąpić przemodelowanie wielu elementów struktury gospodarczej. Ale nie zniknęły również dotychczasowe wyzwania - związane ze zmianą technologiczną, robotyzacją czy wykorzystaniem sztucznej inteligencji, koniecznością wdrażania zasad społecznie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wszystko to oznacza potrzebę  rozpoczęcia szerokiej debaty na temat roli i znaczenia społecznych praw człowieka.

W celu prowadzenia tej debaty stopniowo zamieszczać będziemy na stronie internetowej NSZZ „Solidarność” krótkie wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i świata nauki na temat Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Poniżej pierwszy materiał autorstwa dr Marcina Wujczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczy prawa do rokowań zbiorowych.

Tutaj zobacz film ...

 

bs


 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.