Logo
Wydrukuj tę stronę

Mimo koronawirusa partnerzy społeczni pracują nad uzgadnianiem stanowisk w sprawie inicjatyw unijnych

Mimo koronawirusa partnerzy społeczni pracują nad uzgadnianiem stanowisk w sprawie inicjatyw unijnych fot.stock.adobe.com/phpetrunina14

3 czerwca, na pierwszym w okresie pandemii posiedzeniu spotkała się Grupa Robocza RDS ds. europejskiego dialogu społecznego (EDS). Jednym z kluczowych tematów była analiza propozycji unijnych zaleceń w ramach Semestru Europejskiego.

Grupa Robocza ds. EDS jest działającym w ramach Rady Dialogu Społecznego (przy Zespole problemowym ds. rozwoju dialogu społecznego) dwustronnym forum uzgadniania stanowisk polskich partnerów społecznych m.in. dotyczących rezultatów unijnego dialogu społecznego oraz  kwestii związanych z rynkiem pracy i polityką społeczną, podnoszonych na forum Unii Europejskiej. Na czerwcowym spotkaniu  przeanalizowano ogłoszony niedawno przez Komisję Europejską w ramach Semestru Europejskiego  projekt Zaleceń krajowych dla Polski oraz uzgodniono treść informacji dla prezydium RDS na temat tego dokumentu. W ocenie Grupy wskazane jest podjęcie przez właściwe zespoły problemowe RDS dyskusji dotyczącej niektórych zasygnalizowanych przez Komisję problemów, w tym np. niezadowalającej  jakości konsultacji publicznych przeprowadzanych w Polsce  przez stronę rządową.

– Ten temat już wpisuję do agendy prac zespołu – mówi Wojciech Ilnicki, przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS z ramienia NSZZ „Solidarność”.  – Problem jest znany od dawna, ale mając na względzie to co się działo ostatnio z projektami kolejnych tarcz antykryzysowych uważam, że partnerom społecznym należą się wreszcie od rządu wyjaśnienia dlaczego marginalizuje dialog społeczny.

W zaleceniach pojawiło się także wskazanie na potrzebę udoskonalenia elastycznych form organizacji pracy. 

– Można to interpretować jako nawiązanie do rozwoju pracy zdalnej, którą wielu polskich pracodawców „polubiło” w okresie pandemii Covid-19 – zwraca uwagę Sławomir Adamczyk, ekspert Grupy i zarazem członek Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. – Grupa zgodziła się, że istnieje pilna potrzeba podjęcia w ramach RDS autonomicznej dyskusji  nad regulacjami w tym obszarze, aby partnerzy społeczni nie zostali zaskoczeni jakimiś propozycjami strony rządowej, które zapewne się pojawią – dodaje ekspert.

Grupa Robocza RDS zaakceptowała projekt raportu rocznego  dotyczącego wdrażania w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia oraz podejścia międzypokoleniowego. Jednym z ważnych elementów procesu wdrażania jest uzgodnione  przez organizacje członkowskie RDS porozumienie krajowe, które NSZZ „Solidarność” zaakceptował w marcu tego roku. Obecnie trwa proces jego podpisywania.

Na posiedzeniu Grupy przedstawiono również informację o najnowszym porozumieniu ramowym, uzgodnionym przez europejskich partnerów społecznych tuż przed wybuchem pandemii – dotyczącym digitalizacji w środowisku pracy.

– Formuła tego  porozumienia europejskiego  nie jest  dla nas w pełni  zadowalająca, gdyż nie zawiera ono wiążących zapisów, a na dodatek ma być wdrażane na poziomie krajowym w sposób dobrowolny przez partnerów społecznych, co oznacza, że polski  rząd nie musi przykładać się do implementacji  – zwraca uwagę Barbara Surdykowska, ekspertka KK, reprezentująca w europejskich negocjacjach polskie związki zawodowe. – Ale sam temat jest tak istotny dla przyszłości świata pracy, że liczymy na konstruktywną współpracę z organizacjami  pracodawców.

Przygotowaniem ram do implementacji porozumienia o digitalizacji zajmie się Grupa Robocza po jego oficjalnym zatwierdzeniu  przez europejskich partnerów społecznych. EKZZ już to uczyniła, teraz pora na pracodawców unijnych.

bb-k

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.