Menu

Światowy przegląd MKZZ dot. COVID-19

Wyniki trzeciego przeglądu MKZZ przeprowadzonego przy udziale 148 związków zawodowych ze 107 krajów, w tym 17 krajów G20 i 35 krajów OECD, w okresie od 20 kwietnia do 23 kwietnia 2020 r., wykazują braki w dostępie do bezpiecznych miejsc pracy i powszechne obawy dotyczące odpowiedniego zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom służby zdrowia i opieki.

W związku z tym, że w niektórych krajach łagodzone są obostrzenia związane z epidemią poprzez częściowe przywracanie miejsc pracy, w centrum uwagi przeglądu znalazły się kwestie, w jaki sposób rządy i pracodawcy przygotowują się do zapewnienia ochrony pracownikom przed

Covid-19 po ich powrocie do pracy. Związki zawodowe zaledwie w 1 z 5 krajów (21%) oceniają środki ochrony zapewnione pracownikom przed rozprzestrzenianiem się wirusa w miejscu pracy jako dobre. Większość, 58 krajów (54%) oceniła środki ochrony jako dostateczne. 26 krajów (24%) oceniło przedsięwzięte środki ochrony jako słabe.

„Przygotowanie pracowników do bezpiecznego powrotu do pracy w porozumieniu ze związkami zawodowymi jest kolejnym krytycznym krokiem w odpowiedzi na pandemię Covid-19. Pracownicy potrzebują oficjalnego uznania Covid-19 za chorobę zawodową, a rządy powinny wymagać zgłaszania i rejestrowania przypadków związanych z pracą, jak również systemów rekompensat i opieki medycznej dla ofiar Covid-19 związanych z pracą oraz dla ich rodzin pozostających w żałobie. Rządy w Australii, Danii, Niemczech i Malezji wskazują taką drogę - inni muszą pójść w ich ślady” – stwierdziła sekretarz generalna MKZZ, Sharan Burrow.

Prawie co piąty kraj (17%) twierdzi, że podejmuje się częściowego ponownego otwarcia miejsc pracy, przedsiębiorstw i przestrzeni publicznej.

Spośród 19 krajów planujących częściowe lub całkowite ponowne otwarcie:

  • tylko 5 krajów ocenia ochronę pracowników jako dobrą.
  • 6 z nich ocenia istniejące zabezpieczenia jako słabe.
  • 8 z nich oceniłoby ochronę jako dostateczną.

W obu Amerykach 44% krajów twierdzi, że wprowadzone środki zabezpieczające miejsca pracy przed rozprzestrzenianiem się wirusa są słabe, w Afryce takie zdanie ma 41% krajów. Tylko 25% krajów w Europie ocenia środki ochrony przewidziane dla pracowników jako dobre.

Podczas gdy wiele krajów nadal reaguje na wysoki poziom zakażeń i zgonów, to w większości krajów poważnym problemem są niedobory środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia i opieki.

Mniej niż połowa (49 %) krajów stwierdziła, że zawsze lub bardzo często dysponuje odpowiednimi zapasami środków ochrony osobistej dostępnymi dla wszystkich pracowników służby zdrowia i pracowników opieki zdrowotnej.

51% krajów stwierdziło, że zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej czasami, rzadko lub nigdy nie jest wystarczające, co naraża na ryzyko, z jakim borykają się miliony pracowników służby zdrowia i opieki zdrowotnej z pierwszej linii frontu, reagujących na pandemię.

"Pracownicy z linii frontu, w tym pracownicy służby zdrowia i opieki, stawiają swoje życie na szali, opiekując się pacjentami zarażonymi wirusem Covid-19. Brak wystarczających środków ochrony osobistej dla tych pracowników naraża ich, pacjentów i społeczności na niebezpieczeństwo. Doprowadziło to do pozwów sądowych prowadzonych w USA przez New York Nurses Association (Stowarzyszenie Pielęgniarek Nowego Jorku). Pracownicy muszą mieć zapewnione dostawy środków ochrony osobistej, a na grupie G-20 spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, by przepływy handlowe środków ochrony osobistej nie były niczym ograniczane, a ich ceny były stabilne" - powiedział Sharan Burrow.

Przegląd MKZZ, który obejmuje dane z krajów, które odpowiedziały w tygodniu od 20 kwietnia do 23 kwietnia, stwierdza, że:

•  Większość krajów (61%) powstrzymuje rozprzestrzenianie się wirusa za

pomocą krajowych środków izolacji, w tym zamykanie szkół i innych przedsiębiorstw.

•  Większość, 58 krajów (54% ) ocenia, że ich rząd reaguje dość dobrze,

podczas gdy tylko 13 krajów (12%) ocenia, że ich rząd reaguje bardzo dobrze.

•  36 krajów (34%) uważa, że ich rząd reaguje źle. Z czego 27 krajów

(25%), uważa, że rządy reagują źle, oraz 9 krajów (8%), uważa, że rządy reagują bardzo źle.

•  Nieco ponad połowa, 55 krajów (51%) uważa, że pracodawcy źle reagują

na potrzeby pracowników. 9 krajów (8%) uważa, że pracodawcy bardzo źle reagują na potrzeby pracowników.

„W niektórych krajach walka będzie polegała na utrzymaniu wprowadzonych przez rządy środków zapewniających ochronę dochodów i płac. Jednak w wielu krajach walka o gwarancje godnej pracy i miejsc pracy, dochodów i ochrony socjalnej właśnie się pogłębia. Dialog społeczny między związkami zawodowymi, rządami i pracodawcami ma zasadnicze znaczenie.

Świat nie może wrócić do normalnego trybu życia - plany naprawy gospodarczej muszą zapewnić sprawiedliwą społecznie przyszłość" - stwierdziła Sharan Burrow.
 

Przegląd MKZZ w pełnej wersji angielskiej.


aw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.