Menu

MKZZ i Global Union wzywają do zaklasyfikowania COVID-19 jako choroby zawodowej

MKZZ i federacje branżowe Global Union wzywają do zaklasyfikowania COVID-19 jako choroby zawodowej, w celu zapewnienia pracownikom silniejszej ochrony w miejscu pracy i dostępu do odszkodowań, a także do opieki medycznej. Wezwanie to zostało wystosowane 28 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

"Chociaż istnieje wiele aspektów wirusa SARS-CoV-2, które są jeszcze niejasne, to jednym z nich jest fakt, że większość przypadków przeniesienia wirusa ma miejsce w miejscach pracy, takich jak szpitale i zakłady opieki, a także w miejscach pracy, w których może dojść do przeniesienia wirusa między pracownikami a społeczeństwem. Istnieją już dowody na to, że w wielu krajach środki ochrony w miejscu pracy, takie jak oddalenie i wyposażenie osobiste, są niewystarczające lub wręcz ich brak. Pracownicy są zmuszani do podejmowania ryzyka, które nie powinno być podejmowane, a w niektórych przypadkach, np. w magazynach w Amazonii, grożą im sankcje lub zwolnienia za zgłaszanie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa.

"Wprowadzenie COVID-19 do klasyfikacji chorób zawodowych ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania tych praktyk i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Staje się to jeszcze pilniejsze, gdy kraje zaczynają łagodzić ograniczenia w sektorach gospodarki i przestrzeni publicznej", powiedziała sekretarz generalna MKZZ, Sharan Burrow.

Zakwalifikowanie COVID-19 do chorób zawodowych oznaczałoby, że w przypadku gdy pracownicy są zakażeni wirusem, znaczyłoby, że jest on związany z miejscem pracy, chyba że zostaną przedstawione rozstrzygające dowody świadczące o czymś przeciwnym. Wzmocniłoby to również istniejące środki w zakresie zdrowia publicznego, które będą ewoluować w nadchodzących miesiącach i latach.

"Wzywamy również do włączenia konwencji dotyczących BHP do fundamentalnych standardów pracy w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jest to środek, który nadałby ochronie pracowników przed śmiercią i chorobami taki sam priorytet jak wolności zrzeszania się, rokowań zbiorowych i ochronie przed dyskryminacją, pracą przymusową i pracą dzieci" - powiedziała Burrow.

 aw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.