Menu

MOP: Solidarność jedyną odpowiedzią na kryzys

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla w specjalnie przygotowanym raporcie, że doświadczenia płynące z poprzednich kryzysów ekonomicznych dowodzą, że jedynie wspólne działania pracodawców i pracowników pozwalają na minimalizoanie ich skutków i przyspieszenie odbudowy gospodarki.

 

Pandemia COVID-19, która dotarła do niemal wszystkich zakątków świata nie tylko zagroziła zdrowiu i bezpieczeństwu milionów ludzi, ale i odciska coraz wyraźniejsze piętno na gospodarkę wielu krajów, działalność gospodarczą, miejsca pracy i możliwości zarobkowania.  Oczywiście nie jest to pierwszy tego rodzaju kryzys globalny, z którym przychodzi nam się zmierzyć. Przypomina o tym Międzynarodowa Organizacja Pracy w opublikowanym przed kilkoma dniami raporcie "Managing Conflicts and Disasters: Exploring Collaboration between Employers’ and Workers’ Organizations" ("Zarządzanie konfliktami i katastrofami: badanie współpracy między organizacjami pracodawców i pracowników").

Eksperci MOP jednoznacznie podkreślają, że współpraca i dialog między pracodawcami a instytucjami z otoczenia biznesu i organizacjami pracowników są niezbędnymi warunkami znaczącego przyspieszenia postępu gospodarczego i społecznego oraz umożliwiającymi szybsze ożywienie gospodarcze. W raporcie podano konkretne przykłady, pokazujące, że wspólne - często nie do końca zaplanowane - działania partnerów społecznych pomogły złagodzić niektóre z najgorszych konsekwencji katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka i przyspieszyć ożywienie i wzmocnienie odporności na przyszłe kryzysy.

„Biznes jest bardzo zainteresowany pokojem i stabilnością oraz dobrym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe” - podkreśla Deborah France-Massin, dyrektor Biura MOP ds. Działalności pracodawców (ACT / EMP). „Związki zawodowe mają ogromny potencjał mobilizacyjny poprzez swoich członków. Mogą lobbować na rzecz zmian legislacyjnych lub konstytucyjnych dla dobra pracowników, ale także włączać się szybko i skutecznie w pomoc humanitarną. ”

Raport przypomina, że 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła Zalecenie MOP nr 205 dotyczące zatrudnienia i godnej pracy na rzecz pokoju i budowania odporności (2017), które jest użyteczne w kontekście dzisiejszej kryzysowej sytuacji. Zalecenia określa ramy dla opracowania odpowiednich działań, mających na celu rozwiązywanie sytuacji kryzysowych wynikających m.in. z konfliktów lub katastrof.

W raporcie przywołano m.in. przykład  Wybrzeża Kości Słoniowej, które w 2002 r. w wyniku konfliktu zbrojnego przeżywało poważny kryzys gospodarczy. Wówczas pracodawcy i pracownicy wspólnie wynegocjowali system wsparcia dla czasowo zwalnianych pracowników (m.in. wydłużenie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych), które zostało przedstawione i zaakceptowane przez rząd.

Również podczas ostatnich kilkunastu tygodni MOP zaobserwował znaczenie dwustronnego dialogu społecznego w poszczególnych krajach. Dzięki wspólnym inicjatywom partnerów społecznych w  Belgii, na Łotwie, w Maroku, Pakistanie, Hiszpanii, Szwecji i Ugandzie są wdrażane w tych krajach działania w odpowiedzi na COVID-19.  Partnerzy społeczni często poprzez krytykę wzmacniają i uzupełniają działania rządu i służb publicznych oraz potwierdzają swoją rolę w łagodzeniu ryzyka i reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Przedstawiony w Genewie raport ma stanowić również inspirację dla partnerów społecznych do zaangażowania się w rozwiązywania problemów wynikających z pandemii COVID-19.

Adam Gliksman

                                                                                                               

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.