Menu

Związki apelują do G-20 w sprawie całościowej odpowiedzi na COVID-19

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych MKZZ oraz TUAC, Związkowy Komitet Doradczy przy OECD wystosowały list do przywódców najbogatszych państw świata, czyli grupy G-20.

Apel podkreśla potrzebę podjęcia skoordynowanych działań w walce z COVID-19 oraz konieczność podjęcia działań ochronnych wobec wszystkich kategorii pracowników.  Autorzy wskazują, że „wolni strzelcy”, pracownicy zatrudnieni przez platformy cyfrowe lub w ramach gospodarki cyfrowej, pracownicy migracyjni, osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy nieformalni, potrzebują obecnie poczucia bezpieczeństwa, a z kolei gospodarka realna potrzebuje zdolności rodzin pracujących do płacenia rachunków i nabywania niezbędnych towarów i usług. Środki te powinny być wdrażane z udziałem partnerów społecznych poprzez dialog społeczny, aby zmaksymalizować ich skuteczność i zapewnić im wsparcie społeczne. Związki zwracają przy tym uwagę, że nieakceptowana jest sytuacja w której firmy uzyskujące wsparcie finansowe państwa, zwalniają pracowników lub zmuszają ich do bezpłatnych urlopów. Zaapelowano także, aby rządy państw w których znajdują się główne siedziby korporacji ponadnarodowych egzekwowały od tych podmiotów odpowiedzialność za utrzymanie zobowiązań w ich łańcuchach dostaw, w szczególności dotyczących zapłaty za zamówiony towar  i zabezpieczenia  sytuacji pracowników w wyjściowych lokalizacjach. Autorzy listu wskazują także na konieczność wspierania globalnej spójności poprzez współpracę z instytucjami międzynarodowymi, w tym z MOP, OECD, Bankiem Światowym i oczywiście WHO.

Cały list w języku polskim dostępny jest tutaj.

– Rolą  MKZZ czy TUAC jest między innymi inspirowanie koniecznych działań w zakresie współpracy organizacji międzynarodowych. W tym trudnym okresie żadne działania o charakterze czysto lokalnym nie będą wystarczające – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”. – Ważny jest także apel dotyczący  kontrolowania zachowań korporacji ponadnarodowych wobec swoich podwykonawców. Jeżeli dojdzie do powszechnego zrywania łańcuchów dostaw, to rekonwalescencja gospodarek po pandemii może być bardzo długa i bolesna – dodaje ekspertka.

bs
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.