Menu

COVID-19 w RPA: zasiłek dla bezrobotnych pomoże w utrzymaniu miejsc pracy!

COVID-19 w RPA: zasiłek dla bezrobotnych pomoże w utrzymaniu miejsc pracy! www.pomocafryce.maitri.pl

Południowoafrykańskie związki branży tekstylnej wynegocjowały porozumienie zbiorowe wprowadzające innowacyjny mechanizm gwarantujący zachowanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń mimo zawieszenia pracy z powodu COVID-19.

Rząd RPA podobnie jak wiele innych na świecie podjął decyzję o „zamknięciu” państwa i zastopowaniu wszelkiej produkcji, która nie jest niezbędna w okresie walki z pandemią COVID- 19. Cyril Ramaphosa, prezydent kraju ogłosił 21-dniową krajową blokadę w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, która obowiązuje od północy w czwartek 26 marca.  Nałożone zostały surowe ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi. Zostaną oni „zamknięci” w swoich domach i będą mogli wyjść tylko po to, by kupić niezbędne produkty, takie jak żywność i leki, w celu uzyskania opieki zdrowotnej lub otrzymania zasiłku socjalnego.

2 dni wcześniej tamtejszy związek pracowników branży odzieżowej i tekstylnej SACTWU, członek globalnej federacji IndustriaALL, zawarł porozumienie z pracodawcami sektorowymi gwarantujące, że 80 tysięcy pracowników „zawieszonych” zakładów otrzymywać będzie pełne dotychczasowe wynagrodzenie przez najbliższe 6 tygodni. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu środków z funduszu ubezpieczenia od bezrobocia. Porozumienie zawarte w ramach Narodowej Rady ds. Rokowań w Przemyśle Tekstylnym łączy różne instytucje rynku pracy i jest innowacyjną próbą  rozwiązania problemu czasowego zamknięcia zakładów produkcyjnych.

W RPA  pracownik który utracił pracę otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych w wysokości od 20% do 60% wcześniejszego wynagrodzenia. Wymaga to indywidualnej rejestracji w instytucji ubezpieczeniowej. Strony porozumienia uzgodniły, że z powodu „zamknięcia” nie dojdzie do zwolnień pracowników. W zamian za to, środki z ubezpieczenia, które otrzymałby potencjalny bezrobotny pracownik, będą za pośrednictwem rady ds. rokowań dystrybuowane do pracodawców,  którzy uzupełnią je do wysokości 100%  dotychczasowego wynagrodzenia.

Christina Hajagos-Clausen,  odpowiedzialna za branżę tekstylną w IndustriALL komentuje:

„W tym bezprecedensowym okresie przełomowe porozumienie osiągnięte w Afryce Południowej pokazuje, że związki zawodowe i przemysł mogą spotkać się, aby znaleźć sposoby wspierania pracowników przemysłu odzieżowego, a także zapewnić rentowność branży. SACTWU po raz kolejny wykazało, że porozumienia branżowe są niezbędne dla sektora tekstylnego i odzieżowego.”

-Przykład z RPA jest dowodem na to jak ważna jest zdolność podejmowania negocjacji i wspólnego rozwiązywania problemów na poziomie sektorowym –zwraca uwagę Sławomir Adamczyk z Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK.  –To jest coś czego dramatycznie brakuje w Polsce i obawiam się, że  teraz będziemy płacić za to zaniedbanie ogromną cenę w sytuacji gdy związki i pracodawcy powinni razem szukać całościowych rozwiązań dla chwiejących się branż gospodarki – dodaje ekspert.

Warto podkreślić, że w odniesieniu do  porozumienia rząd RPA zastosował zasadę erga omnes, więc zostało ono rozszerzone na całą branżę i obowiązuje nie tylko członków organizacji pracodawców, która go podpisała.

bs


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.