Menu

Zarządzanie różnorodnością w aspekcie wieku

Zarządzanie różnorodnością w aspekcie wieku fot.M.Kaniszewska

Przez trzy dni (23-25.04.2018r.) w Warszawie, przedstawiciele chrześcijańskich związków zawodowych zrzeszonych w EZA rozmawiali o problemach rynku pracy w aspekcie starzejącego się społeczeństwa UE. W dyskusjach towarzyszyli im przedstawiciele polskich pracodawców i eksperci akademiccy.

Otwierający seminarium Józef Mozolewski, zastępca przewodniczącego EZA podkreślił, że zarządzanie wiekiem to już nie wybór a konieczność. Sytuacja ta jest wynikiem zmian zachodzących na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w społeczeństwach Europy . Doprowadziło to do wykształcenia się pokoleń kształtujących dzisiejszy rynek pracy o zróżnicowanych charakterystykach. W obliczu tych zmian wzrastająca wśród partnerów społecznych świadomość potrzeby zarządzania międzypokoleniowego nabrała znacznie większego znaczenia.

Józef Niemiec, doradca specjalny EKZZ zwrócił uwagę, że Raport Komisji Europejskiej nt. zatrudnienia i sytuacji społecznej w Europie (ESDE 2017) pokazuje, że ekonomia jest w dobrej kondycji, a zatrudnienie wzrosło do 234 milionów, ale kryzys i reformy strukturalne rynku pracy zmieniają ten rynek na gorsze – więcej umów na czas ograniczony, wysokie bezrobocie wśród młodych pracowników.

Młodzi są stroną bardziej pokrzywdzoną i ich sytuacja stwarza zagrożenie dla przyszłości sprawiedliwego i solidarnego modelu społeczno-ekonomicznego, który był podstawą sukcesu europejskiego, przejawiającego się w wysokim standardzie życia.

Dlatego EKZZ chce poprawić sytuację - wykorzystać inicjatywę Europejskiego Filara Praw Społecznych dla poprawy jakości pracy i doprowadzić do lepszego wynagradzania pracowników oraz stabilniejszych form zatrudnienia.

Zważywszy na sytuację na rynku pracy, m.in. w obliczu luki pokoleniowej uczestnicy seminarium podkreślali wagę Europejskiej Autonomicznej Umowy w sprawie Aktywnego Starzenia się i Podejścia Międzypokoleniowego podpisanej w dniu 8.03.2017r.. Zwrócili uwagę, że mimo jej wielu słabości może ona być swoistą mapą drogową dla partnerów społecznych.

Uczestnicy seminarium zarekomendowali: tłumaczenie porozumienia na języki narodowe krajów UE ze szczególną dbałością o jakość tłumaczenia; upowszechnienie porozumienia wśród członków związku i pracodawców; stworzenie platformy zarządzania wiekiem na poziomie europejskim z wykorzystaniem współpracy na szczeblach lokalnym i doświadczeń partnerów.

mk

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.