Menu

Minister Transportu Francji spotkała się z partnerami społecznymi branży transportu drogowego

2 marca 2018 r. Elisabeth Borne , Minister Transportu Francji odbyła roboczą wizytę w Warszawie dotyczącą przede wszystkim procedowanych obecnie zmian w Dyrektywie o pracownikach delegowanych oraz tzw. Pakietu Mobilności. Jak wiadomo, kwestie te powodują zasadnicze różnice poglądów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Przy okazji tej wizyty doszło w Ambasadzie Francji do spotkania z przedstawicielami Senatu RP, pracodawców polskiej branży transportowej (TLP, ZMPD) oraz związkowców. Krajową Sekcję Transportu Drogowego NSZZ Solidarność reprezentowała Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

-Zwróciłam uwagę Pani Minister na podstawowy problem polskich kierowców, jakim jest patologiczna struktura wynagrodzenia. Sytuacja, w której większość dochodu pracownika nie podlega składce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe spowoduje, że przyszłe świadczenia emerytalne kierowców będą bardzo niskie. Jak wielokrotnie podkreślała Solidarność, budowanie konkurencyjności polskiej branży transportowej na niskich świadczeniach emerytalnych kierowców jest dowodem braku odpowiedzialności ustawodawcy – wskazuje ekspertka.

NSZZ Solidarność, podobnie jak Europejska Federacja Pracowników Transportu ETF, stoi na stanowisku, iż kierowcy transportu międzynarodowego w pełnym zakresie powinni być objęci regulacjami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Czas pokaże, jakie rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi w wyniku uzgodnień pomiędzy państwami członkowskimi.

-Podkreśliłam także, zgłaszaną przez europejskich związkowców, w tym Solidarność, potrzebę poważnych inwestycji wspieranych ze środków publicznych, w infrastrukturę parkingową w państwach członkowskich UE, co bezpośrednio będzie przekładać się na większy komfort pracy kierowców – dodaje Barbara Surdykowska.

Spotkanie przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.