Menu

BHP vs. Ludzie

Jak bardzo zaskakujący jest dla Ciebie fakt, że w walce o bezpieczne miejsca pracy, największą barierą a zarazem wyzwaniem, są… ludzie?!

Domaganie się zastosowania najnowszych technologii, wysokiej klasy środków ochrony indywidualnej, zakupu świetnych narzędzi itp. itd. jest bardzo ważne, ale i tak, na końcu to… człowiek, podejmuje decyzje, na przykład czy zainwestować, czy i jak z powyższych dobrodziejstw skorzystać. Procedury, instrukcje bezpieczeństwa? Przecież ktoś je musi zatwierdzić biorąc odpowiedzialność, ktoś musi się ich nauczyć, ktoś musi zechcieć, we właściwy sposób je zastosować. I na każdym z tych etapów najistotniejszym i jak się okazuje najsłabszym ogniwem jest… człowiek.

Dlatego, obok wiedzy merytorycznej, to umiejętność efektywnego wpływania na ludzi jest jedną z najważniejszych cech osób reprezentujących pracowników w obszarze BHP (SIP, związkowcy, członkowie Komisji BHP etc.). Bo jako liderzy w swoim środowisku powinni oddziaływać na decyzje, na świadomość tych, którzy organizują i wykonują pracę. Bo jako liderzy powinni wspierać przekonanie, że bezpieczne zachowania są w żywotnym interesie wszystkich.

Na rozwijaniu powyższych kompetencji koncentrowaliśmy się podczas zorganizowanego w Brukseli przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) szkolenia „Poprawa bezpieczeństwa w pracy poprzez rozwijanie umiejętności przywódczych”.

Uczestnicy, przedstawiciele organizacji związkowych z 9-ciu europejskich krajów, poznawali i trenowali zastosowanie narzędzi wpływu takich jak: komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne czy negocjacje. Dzięki ćwiczeniom indywidualnym oraz aktywnym metodom warsztatowym, każdy mógł np. poznać swój preferowany styl komunikacji oraz dowiedzieć się jak poprzez dopasowanie do odbiorcy, skutecznie na niego wpłynąć.

Każdy uczestnik miał także okazję wygłosić przemówienie na temat związany z BHP i działalnością związków zawodowych. Oczywiście na podstawie wskazówek i sugestii uzyskanych od trenera. Celem tego modułu było nie tylko poznanie skutecznych zabiegów retorycznych, gotowych do wykorzystania w każdej zawodowej sytuacji, ale przede wszystkim podniesienie pewności siebie w bardzo stresującej sytuacji, jaką dla wielu jest wystąpienie publiczne.Każdy brał też udział w symulacji procesu negocjacyjnego, mając możliwość przetestowania swoich umiejętności perswazyjnych.

Zajęcia poprowadzili doświadczeni trenerzy. Wśród nich Dariusz Goc – obecnie jedyny w Polsce związkowy Eurotrener ETUI z dyplomem Uniwersytetu Lille w obszarze kształcenia dorosłych, specjalista i praktyk w zakresie tzw. „kompetencji miękkich” (jest m.in. finalistą zeszłorocznych Otwartych Mistrzostw Polski Wystąpień Publicznych).      

Wywieranie wpływu, inspirowanie, motywowanie, formułowanie przekonujących argumentów, negocjowanie. Choć nie jest to łatwe, to warto kształtować te kompetencje, ponieważ charakteryzują one wszystkich skutecznych liderów. A prawdziwie skutecznych liderów, za którymi podążają ludzie, potrzeba wszędzie, także w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednym z uczestników tego projektu był Rafał Chojecki – przedstawiciel NSZZ Solidarność w AIRBUS Poland i Sekcji Młodych: „Po tym projekcie zdecydowanie mogę stwierdzić, że przedstawiciele pracowników na różnych szczeblach mają dużą wiedzę w kwestii BHP, ale gorzej już z „umiejętnościami miękkimi”. Wszyscy ci ludzie, to zazwyczaj liderzy a ich działalność opiera się na budowaniu sieci kontaktów, wpływaniu na określone zachowania, negocjacjach, promowaniu, czasem wręcz lobbingu. Wszytko to niesie za sobą ogromne wyzwania i wymaga wielu umiejętności przywódczych. Dobra komunikacja, wiarygodne relacje, naturalna charyzma – bez tego bardzo trudno osiągnąć wyznaczone cele. Takie warsztaty pod opieką profesjonalnego trenera, z pewnością wzmacniają umiejętności przywódcze w dziedzinie BHP i nie tylko! To świetna okazja, aby sprawdzić swoje nabyte już umiejętności i przekonać się, ile jeszcze można poprawić przy pomocy odpowiednich narzędzi. Mam nadzieję, że nasz związek będzie chciał realizować podobne projekty ma szczeblu krajowym, ponieważ największym wyzwaniem dla nas, są właśnie ludzie”.


Dariusz Goc/Rafał Chojecki

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.