Menu

Spotkanie na szczycie

Spotkanie na szczycie fot. M.Szymańska

W zeszłym tygodniu przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” mieli wyjątkową okazję spotkać się z Prezydium Komisji Krajowej. Trwające ponad trzy godziny spotkanie okazało się owocne dla obu stron. Młodzi podrzucili Prezydium KK kilka pomysłów na większe zaangażowanie ludzi poniżej 35 roku życia w sprawy związkowe, Prezydianci mówili o planach na przyszłość związku i nadziejach, jakie wiążą z umacnianiem się grupy, którą w NSZZ „Solidarność” stanowią ludzie młodzi.

Prezydianci Krajowej Sekcji Młodych z całej Polski 8 marca przyjechali do Gdańska, aby spotkać się z najważniejszymi ludźmi w związku – prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To pierwszy raz, kiedy oba gremia miały okazję wspólnie usiąść przy stole i zderzyć swoje wizje związku, jego przyszłości i strategii na rozwój organizacji. Rozmowę rozpoczęli reprezentanci Krajowej Sekcji Młodych. Zaprezentował raport o roli ludzi młodych na rynku pracy i ich znaczeniu w budowaniu siły związku. Jak wielokrotnie podkreślali, najważniejszym zagadnieniem, które stanowi punkt wyjścia do rozmowy o młodych ludziach w związku, jest edukacja. Jak się okazuje, przeciętny człowiek o istnieniu związków zawodowych dowiaduje się dopiero na studiach bądź podejmując pierwszą w życiu pracę. To zdecydowanie za późno. Młoda „Solidarność” wyjście z sytuacji znajduje w organizowaniu lekcji w szkołach na każdym etapie edukacji oraz na uczelniach, gdzie młodzież dowiadywałaby się nie tylko tego, czym są związki, ale również poznałaby swoje podstawowe prawa pracownicze. Dopiero kolejnym punktem miałyby okazać się rozmowy adaptacyjne w zakładach pracy, na których już jako pracownicy dowiadywaliby się jakie zasady panują w ich miejscu pracy, czy istnieje w nim organizacja związkowa, czy zostało podpisane porozumienie między pracodawcą a związkiem oraz co ono gwarantuje. Młodzi w swoich wystąpieniach wyrazili też zaniepokojenie przyszłością pracownika, którego coraz częściej zastępują aplikacje i roboty. Jako zdecydowany priorytet określili także promocję całego związku, zarówno w mediach konwencjonalnych, jak również w Internecie. Niezwykle potrzebną nazwali współpracę z innymi związkami z Polski i zagranicy oraz z organizacjami wspierającymi rynek pracowniczy z całego świata. Wyrazili także chęć i głęboką nadzieję na wspólne działania z organizatorami związkowymi oraz komisjami zakładowymi w konkretnych zakładach pracy.

W odpowiedzi na inspirujące uwagi Sekcji Młodych, Prezydium Komisji Krajowej jednogłośnie podziękowało młodszym kolegom za ogromne zaangażowanie i szeroko zakrojone działania. - Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy i na pewno będę chciał angażować Was w więcej spraw. Będziemy Wam pomagać i umożliwiać działanie. Chcemy stworzyć kolejne pokolenie osób, które będą działać na rzecz związku. Nie wolno z tym zwlekać. – mówił Przewodniczący KK, Piotr Duda. Następnie zaprezentowano film i spot radiowy, które już za chwilę pojawią się w telewizji publicznej i promować będą kampanię „13 złotych… i nie kombinuj!”, którą Komisja Krajowa realizuje przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Prezydium mówiło również o swojej wizji i roli, jaką miałaby w związku spełniać Sekcja Młodych. Wyobrażają sobie ścisłą współpracę Młodych z Działem Rozwoju Związku i Biurem Zagranicznym, aby zwiększać uzwiązkowienie i budować szerokie sieci kontaktów. Chcą także, aby każdy młody działacz odbył przynajmniej kilka szkoleń z najróżniejszych dziedzin (od rozwoju związku po szkolenia medialne). Widzą także potencjał na poziomie regionów. – Osoby, które w regionach zajmują się rozwojem związku powinny automatycznie odpowiadać również za rozwój Sekcji Młodych, przewodniczący zaś powinni szkolić swoich młodych następców. Musimy młodym ludziom dawać szansę, wybierać ich na przewodniczących komisji. – zaznaczał Przewodniczący. Obie grupy były zgodne, co do zwiększenia zaangażowania w kwestiach promocji i obecności w mediach. - Porozumiewamy się wszyscy za pomocą urządzeń mobilnych. Korzystamy z wszelkiego rodzaju dróg do wymiany poglądów w Internecie, wykorzystujemy media społecznościowe. My też idziemy coraz bardziej w tym kierunku i na pewno Wam w tych sprawach pomożemy. – obiecywał Jerzy Jaworski, skarbnik i zastępca przewodniczącego KK.

Prezydium Komisji Krajowej przypomniało także, co udało się wywalczyć związkowi w ciągu kilku ostatnich lat w kwestii poprawy sytuacji pracowników w Polsce. Minimalna stawka godzinowa na poziomie 13 zł/brutto, minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł/brutto, nowe przepisy dotyczące tworzenia regulaminów pracy i zatrudnienia sprzyjające zrzeszonym w związkach to tylko niektóre z nich. Spotkanie zakończyło przedstawienie planów na przyszłość przez władze Komisji Krajowej i młodych liderów. Poza ogromną kampanią społeczną, którą będzie można już za chwilę zobaczyć w ogólnopolskich mediach, związek nadal będzie stać po stronie zwykłego pracownika i walczyć z nieuczciwymi pracodawcami. Do spraw najważniejszych należy również umocnienie liczebności. - Nadeszły czasy, kiedy w kwestiach rozwoju związków potrzebna jest rewolucja. Cieszę się, że do powołanego w tym celu zespołu przy KK należy również przewodniczący Sekcji Młodych. Potrzebujemy świeżego poglądu na te sprawy najmłodszych członków związku. – przyznał Piotr Duda. Za członkami NSZZ „Solidarność” z pewnością murem stać będą również młodsi związkowcy z Sekcji Młodych. Nie tylko po to, aby wspierać, ale również by uczyć się i nabierać doświadczenia. - Czas upływa nieubłaganie. Wy jeszcze nie odczuwacie tego na własnej skórze, ale my już tak. Dlatego chcemy przygotować odpowiednio naszych następców. Następni muszą przejmować pałeczkę. Nie możemy zostawić po sobie pustki – z nadzieją w głosie dodał Przewodniczący. 

mm

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.