Menu

XXXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego

XXXII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” obradowało na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja książki pt. „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980”.  Uzupełniliśmy również skład Zarządu Regionu o dwie panie: Marzenna Chlebowska – Tomaszów Lubelski i Helena Nieradko – Hrubieszów. Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy.

Delegaci przyjęli również uchwały i stanowiska dotyczące m.in. ochrony ludzi pracy, sprawiedliwego traktowania, godnego wynagrodzenia za pracę. Związkowcy Regionu Środkowo-Wschodniego postanowili zastrzec sobie prawa autorskie, do używania nazwy Lubelskiego Lipca 1980, odniesiono się również do kontrowersyjnych kwestii związanych, z organizacją tegorocznych obchodów Lubelskiego Lipca 1980 lubelskich kolejarzy. W kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, potępiono niczym nieuzasadnioną agresję i wyrażono poparcie dla Ukrainy.

Dziękujemy delegatom za obecność, merytoryczną dyskusję i zaangażowanie na rzecz wypracowania najlepszych rozwiązań wynikających z misji NSZZ „Solidarność”. Dziękujemy gościom za przybycie na WZDR, za podzielenie się wiedzą, refleksjami nt. „Solidarności”, a przede wszystkim, za sugestie dotyczące poszukiwania optymalnego modelu jej funkcjonowania i rozwoju.  

Praca Zarządu Regionu została oceniona pozytywnie, o czym świadczy udzielone absolutorium przez niemal wszystkich delegatów, za co dziękujemy.

Tomasz Kupczyk

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.