Menu

Dodatek osłonowy w 2022 r.

Dodatek osłonowy w 2022 r. fot.pixabay.com

W 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy w celu ochrony najwrażliwszych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii oraz cen paliw stałych i płynnych zakupionych do ogrzewania domu.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody w przeliczeniu na osobę nie będą przekraczały :

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Dochody będą liczone w taki sposób, jak w przypadku świadczeń rodzinnych (na podstawie dochodów z roku 2021). Co istotne w razie nieznacznego przekroczenia kryteriów dochodowych, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”, czyli świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.  W przypadku gdy świadczenie będzie wynosiło mniej niż 20 zł, dodatek nie będzie przysługiwał.

Roczne kwoty dodatku wynoszą:

1)      400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

2)      600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego

3)      850 zł dla gospodarstwa  4-5 osobowego

4)      1150 zł dla gospodarstwa 6 osobowego +

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest paliwo stałe kwota dodatku będzie powiększona o 25%, w takim przypadku źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (ceeb.gov.pl).

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r., chyba że wniosek złożony zostanie po styczniu 2022 r., wtedy wypłata będzie jednorazowa. Uwaga! Wnioski składane po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Gdzie się o niego ubiegać?

Wniosek w przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy właściwej do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Jak składać wniosek?

Wnioski można składać w gminie w formie tradycyjnej (dostępny będzie formularz wniosku) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (potrzebny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, informację o przyznanym dodatku można otrzymać na podany we wniosku adres e-mail lub odebrać osobiście z urzędu.

Sprzedawcy energii oraz gazu zostali zobowiązani do przekazania swoim klientom wraz z fakturami za swoje usługi informacji o możliwości ubiegania się o dodatek.

Dodatek osłonowy nie będzie opodatkowany ani brany pod uwagę przy egzekucjach.

abg

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.