Menu

Dialog związkowców z samorządami. Pilotaż dobrych praktyk w Jaworznie

print screen print screen

Mimo pandemii, NSZZ „Solidarność” konsekwentnie realizuje kolejne etapy polsko-norweskiego projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”. W jego ramach, 20 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Jaworzna oraz związkowców i pracodawców firm miejskich, negocjujących kształt przyszłego porozumienia.

Projekt jest realizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz partnerami z Norwegii i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (Program: Dialog Społeczny Godna Praca). Głównym celem tego innowacyjnego zamierzenia jest wypracowanie modelowych rozwiązań pomagających wzmacniać dialog pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a związkami zawodowymi, które reprezentują pracowników, dla których samorząd jest tzw. pracodawcą pośrednim. Pomóc ma w tym pilotaż prowadzony w dwóch ośrodkach miejskich: Płocku oraz Jaworznie. Zgodnie z jego założeniami, cykl spotkań i negocjacji między  stronami doprowadzić ma do zawarcia porozumień będących podstawą do  prowadzenia permanentnego dialogu w sprawach istotnych dla miasta i pracowników.

W spotkaniu w Jaworznie uczestniczył Paweł Silbert, prezydent miasta, przedstawicieleadministracji samorządowej oraz związkowcy i pracodawcy z 5 firm miejskich. Zdalnie wspomagali ich eksperci Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– To już trzecie spotkanie negocjacyjne. Dyskutujemy teraz nad kształtem przyszłego porozumienia. Określiliśmy wcześniej jego ramy i uzgodniliśmy, że będzie ono dotyczyć dobrych praktyk w następujących obszarach: wzajemne traktowanie, informowanie, konsultowanie, negocjowanie, przeciwdziałanie lobbingowi, promocja miasta – mówił Andrzej Dudzik, koordynator pilotażu w Jaworznie.

W takcie spotkania uzgodniono, że choć porozumienie ma przede wszystkim definiować procedury i zasady współpracy stron, ważne jest aby jego preambuła wskazywała na wyzwania, które będą wspólnie podejmowane.

– Jestem pod dużym wrażeniem waszej pracy. Wzajemne wysłuchanie argumentów obu stron było bardzo wartościowe i na pewno popchnie to do przodu dalsze negocjacje – podsumowała spotkanie Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność". – Dobrze, że w tekście porozumienia pojawiło się odniesienie do wyzwań. W przewidywalnej przyszłości coraz więcej procesów takich jak zmiana technologiczna, demografia, procesy migracyjne czy potrzeba zrównoważonego rozwoju będzie oddziaływało na świat pracy w tym sferę zatrudnienia powiązaną z samorządem terytorialnym.  Dla mieszkańców kluczowa staje się jakość usług publicznych. To wszystko powoduje, że trzeba budować stałe kanały wymiany informacji oraz negocjacji. Uznanie podstawowej roli dialogu społecznego i roli związku zawodowego w tym procesie pozwoli bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość – dodała Barbara Surdykowska.

Dyskusja podczas spotkania była wielopłaszczyznowa i niekiedy bardzo ożywiona. Poruszano tematy m.in. szkoleń pracowników czy sposobu walki ze stresem.Jednym z punktów zapalnych stała się kwestia podejmowania negocjacji płacowych oraz zbliżania standardów ustalania struktury wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach. Będzie to przedmiotem dalszych uzgodnień.

– Sytuacja finansowa zdecydowanej większości jednostek samorządu terytorialnego zawsze była trudna, a wszystko wskazuje, że będzie jeszcze trudniejsza, gdyż proponowana przez rząd reforma tzw. Polskiego Ładu  poprzez zmiany w systemie podatkowym wpłynie negatywnie na ich dochody. To powoduje oczywiste napięcia – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. – Ale właśnie dlatego potrzebne jest wypracowanie niekonfrontacyjnych  mechanizmów dialogu między władzą samorządową a związkami reprezentującymi opłacanych przez nią (czasem pośrednio) pracowników. Tak, aby ten dialog był prowadzony przy stole, a nie na ulicach jak to się wielokrotnie już zdarzało.

Strony ustaliły, że kolejne spotkanie (oby w pełni stacjonarne), odbędzie się na początku lipca. Do tego czasu prowadzone będą robocze konsultacje nad treścią przygotowywanego porozumienia.
 

pm, sa

 

 


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.