Menu

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 2021

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 2021 fot.pixabay.com

1 marca 2021 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem nie mniejszym niż 4,24 proc.

Zgodnie z art. 89  ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2020.53 t.j.), coroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak wynika z Komunikatów GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emeryckich wyniósł w 2020 roku 103,9 a realny wzrost wynagrodzeń w 2020 roku 1,7 proc.

Oznacza to, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca w roku 2021 wyniesie 1250,88 zł, czyli więcej niż zakładana wysokość tych świadczeń proponowana przez rząd w uchwalonej  przez Sejm, ale jeszcze nieprzyjętej przez Senat ustawie  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 stycznia br.

Poniżej przedstawiono wysokości świadczeń po waloryzacji wskaźnikiem 4,24 proc.

Tabela: Wysokości świadczeń emerytalno-rentowych przed i po waloryzacji 1 marca 2021 r.

Aktualne świadczenie

Świadczenie po waloryzacji

Aktualne świadczenie

Świadczenie po waloryzacji

1 000 zł

1 042,40 zł

2 600 zł

2 710,24 zł

1 100 zł

1 146,64 zł

2 700 zł

2 814,48 zł

1 200 zł

1 250,88 zł

2 800 zł

2 918,72 zł

1 300 zł

1 355,12 zł

2 900 zł

3 022,96 zł

1 400 zł

1 459,36 zł

3 000 zł

3 127,20 zł

1 500 zł

1 563,60 zł

3 100 zł

3 231,44 zł

1 600 zł

1 667,84 zł

3 200 zł

3 335,68 zł

1 700 zł

1 772,08 zł

3 300 zł

3 439,92 zł

1 800 zł

1 876,32 zł

3 400 zł

3 544,16 zł

1 900 zł

1 980,56 zł

3 500 zł

3 648,40 zł

2 000 zł

2 084,80 zł

3 600 zł

3 752,64 zł

2 100 zł

2 189,04 zł

3 700 zł

3 856,88 zł

2 200 zł

2 293,28 zł

3 800 zł

3 961,12 zł

2 300 zł

2 397,52 zł

3 900 zł

4 065,36 zł

2 400 zł

2 501,76 zł

4 000 zł

4 169,60 zł

2 500 zł

2 606,00 zł

4 100 zł

4 273,84 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Agata Baranowska-Grycuk

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.